EUCO 2/17 1 DPG 1. Diskussion med Europaparlamentets talman 2

Europeiska rådet
Bryssel den 7 mars 2017
(OR. en)
EUCO 2/17
OJ/CO EUR 1
PRELIMINÄR DAGORDNING
Ärende:
Mötet i Europeiska rådet
Datum:
Plats:
9 mars 2017
Bryssel
1.
Diskussion med Europaparlamentets talman
2.
Godkännande av dagordningen
3.
Sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft
4.
Säkerhet och försvar
5.
Migration
6.
Yttre förbindelser
7.
Övriga frågor
–
Europeiska åklagarmyndigheten (EUCO 4/17 + ADD 1)
–
Val av Europeiska rådets ordförande
8.
Godkännande av slutsatserna (dok. EUCO 1/17)
9.
Antagande av protokollet från Europeiska rådets möte den 15 december 2016
(dok. EUCO 36/16)
EUCO 2/17
1
DPG
SV