Aktiviteter på Timmermansgatan 62

Träffpunkt
Timmermansgatan 62, Hageby
Att åldras
Välkommen att ta del i information och samtal om det som är
viktigt eller bra att veta för alla oss som blir äldre.
Norrköpings anhörigstöd
Anhörigkonsulent Gunnel Andersson berättar om hur det kan vara att
hjälpa, vårda en närstående med sjukdom eller funktionsnedsättning.
Och vilket stöd kommunen kan erbjuda anhöriga.
Tid: Tisdag 28 mars kl. 13.30
Hur bra hör du egentligen?
Hörselpedagogerna Marie Öberg och Bodil Eriksson berättar om örats
åldrande och om hur eller vad man idag kan göra för att faktiskt hjälpa
örat höra bättre.
Tid: Tisdag 25 april kl. 13.30
Ögats förändring ju äldre vi blir
Kurator Jenny Karlsson från syncentralen berättar om ögat och dess
förändring genom åren. Vi får även prova olika sorters glasögon för att
förstå hur ex gula fläcken eller starr påverkar synförmågan.
Tid: Tisdag 23 maj kl. 13.30
Arrangör och initiativ till samtliga föredrag är Finska gruppen på
träffpunkt Timmermannsgatan.
Alla är varmt välkomna!
TRÄFFPUNKT TIMMERMANSGATAN 62. TELEFON: 011-15 27 46