Program

Nätverksträff 2017
PROGRAM
Torsdag 11 maj
09:30-10:00
Registrering och kaffe
10:00-10:10
Inledning av Katarina Göthberg och Dan Jalmelid
10:10-10:30
Kort information om organisationen på Gotland. Therése Thomsson,
myndighetschef och Anna-Lena Pettersson, avdelningschef Omsorg om
funktionsnedsatta.
10:30-12:00
Diskussion om aktuella frågor och utbyte av erfarenheter utifrån inkomna
önskemål
12:00-13:00
Lunch på Donners Event
13:00-14:00
Marina Sångängel ”Vem skulle tro en Schizo”
14:00-14:30
Reflektioner och fortsatta diskussioner om aktuella frågor
14:30-15:00
Kaffe
15:00-16:00
Diskussion om aktuella frågor och utbyte av erfarenheter
19:00
Gemensam middag på Donners Event
Fredag 12 maj
08:30-09:00
09:00-09:15
09:15-09:45
09:45-10:15
10:15-12:00
12:00-13:00
13:30-15:00
Samling och kaffe.
Vem tar stafettpinnen 2017?
Världsarvssamordnare, Elene Negussie
Kaffe
Fortsatt diskussion och avslutning
Lunch på Donners Event
En historisk promenad innanför murarna. Calle Brobäck.
Ta med bra skor!