LOGAN: THE WOLVERINE SKULL ISLAND LA LA LAND

SAGA
ÅMÅL • 0532-104 25
LOGAN: THE
WOLVERINE
Torsdag 9/3 kl 19.00.
Från 15 år. Biljettpris 100:-
SKULL ISLAND
Fredag 10/3 (3D) och lördag
11/3 (2D) kl 19.00.
Från 15 år. Biljettpris 100:-
LA LA LAND
Söndag 12/3 kl 19.00
Från 7 år. Biljettpris 100:Välkomna!
Mer info: www.sagabioamal.n.nu