Uppdateringar och förändringar vecka 9 2017

PDF skapad: 2017-04-24 16:46
Uppdateringar och förändringar vecka 9 2017
Uppdateringar och förändringar av värdepapper i Stockletters kursdatabas under veckan som gått. Uppdateringar i kursdatabasen
finns också på Stockletters hemsida.
2017-03-10
HemCheck listas på First North
2017-03-08
Chordate Medical Holding listas på NGM Nordic MTF under kortnamnet CMH MTF
Vi påminner om att alla börshandlade fonder, till exempel XACT OMX, numera finns i den mapp som heter ETF (Exchange Traded
Funds).
Disclaimer : Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som
rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller
indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.