Mobil Handel, 315 YH-poäng, 1,5 år (63 veckor)

MOBIL
HANDEL
HT 2017
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING • 315 YH-POÄNG • 1.5 ÅR • 20 VECKOR LIA • ANSÖK FÖRE 2017.05.15 • UTBILDNINGSTART 2017.08.28
”Vilka nya affärsmöjligheter uppstår när vi alla är
uppkopplade när, var och hur som helst? När vi tar
upp vår mobil 200 gånger om dagen, har den inom
räckhåll dygnet om och dess skärm är det sista vi
ser på kvällen och det första vi ser på morgonen?”
Hur kommunicerar vi information, reklam, nyheter och
kunskap i en värld där alla har zettabytes med information åtkomlig genom den mobilskärm som är det första
de ser på morgonen och det sista de ser på kvällen?
Den tekniska utvecklingen ger helt nya och avancerade möjligheter. Lär dig möjligheterna med mikropositionering med iBeacon/Eddystone och appar för butiker,
shoppingcenter, arenor, museer, restauranger och andra
som vill ha möjlighet ge rätt information vid exakt rätt
tillfälle till exakt rätt besökare. Att skorna finns i en annan färg? Att ge tillfälle boka biljetter? Tillhandahålla information på det egna språket? Locka med dagens rätt?
Yrkeshögskoleutbildningen i Mobil Handel ger dig nya
kunskaper för att kombinera den digitala världen med
den verkliga.
• Lär dig mobila handelslösningar, appar och iBeacon.
• Hjälp besöksnäringen med teknik för Digital Turism!
• Behärska nya digitala kanaler och mobila betalsystem.
• Jobba med design, som projektledare eller starta eget.
• Arbetsplatsförlagd utbildning på 20 veckor ingår.
• Knyt kontakter inom mobil handel och digital turism.
Utbildningen ges på distans med sex träffar i Malmö.
Yrkesroller:
Mobilhandelsutvecklare
Mobilhandelsansvarig i handelsföretag
Sociala och digitala medier
Ehandelsutvecklare
Ehandelsansvarig i handelsföretag
Projektledare mobil handel
Projektledare mobila betalningslösningar
Apputvecklare för mobila handelsappar
Utbildningsplan:
Säljande design, 50p, 10v
Marknadsföring, försäljninh 65p, 13v
Programmering och teknik, 85p, 17v
Lärande i Arbete, 100p, 20v
Examensarbete, 15p, 3v
Förkunskapskrav:
Gymnasieexamen med lägst betyg E i
Engelska 5, Matematik 2 a/b/c samt
Programmering 1 - eller motsvarande.
Skånes Yrkeshögskola är en systerskola till Malmö Yrkeshögskola.
INFORMATIONSMÖTE MALMÖ TISDAG 4 MAJ OCH TISDAG 9 MAJ, KL 12 OCH 17, ANCKARGRIPSGATAN 3, MALMÖ
INFORMATIONSMÖTE LUND ONSDAG 5 APRIL OCH ONSDAG 10 MAJ, KL 12 OCH 17, IDEON AGORA, LUND
INFORMATIONSMÖTE HELSINGBORG, TORSDAG 6 APRIL OCH TORSDAG 11 MAJ, KL 12 OCH 17, MINDPARK, BREDGATAN 11, HELSINGBORG
MALMÖ YRKESHÖGSKOLA
0200-210 999 • [email protected] • FACEBOOK.COM/YRKES • TWITTER.COM/YRKES
MY.SE
LEARN OR DIE
CONTENT
PRODUCER
HT 2017
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING • 300 YH-POÄNG • 1.5 ÅR • 20 VECKOR LIA • ANSÖK FÖRE 2017.05.15 • UTBILDNINGSTART 2017.08.28
”För dig som vill bli expert på att ta fram innehåll
som fungerar i alla kanaler, arbeta cross mobile
med appar, frontend, sociala medier, nya former av
text, bild, ljud, video och infografik samt AR, VR, MR
och bli bäst på att nå ut i en stökig medievärld.”
Hur kommunicerar vi information, reklam, nyheter och
kunskap i en värld där alla har zettabytes med information åtkomlig genom den mobilskärm som är det första
de ser på morgonen och det sista de ser på kvällen?
Den tekniska utvecklingen ger helt nya och avancerade möjligheter. Förstärkta verkligheter med Pokémon
Go, virtuella verkligheter med Occulus Rift och blandade
verkligheter med Microsoft Hololens och Googles Magic
Leap,. Informationsfyrar som följer och ger hjälp i rätt
tid, på rätt plats och i rätt form. Artificiell intelligens ger
miljarder smarta val dygnet om. Nya affärsmöjligheter
när användarna tar upp sin mobil 200 gånger per dygn.
Yrkeshögskoleutbildningen till Content Producer är till
för den som vill kunna och inte bara veta. Senaste
publiceringssystemen, cross mobile-publicering, avancerad versionshantering och nya produktionssätt för
text, bild, ljud, video och infografik, modern typografi,
kommersialisering och monetisering, komprimeringsteknik, mobil interaktionsdesign med nya animeringstekniker, nya arbetssätt för front- och backend, tillgänglighetsfrågor och appar för mobiler och surfplattor
men även för TV, klockor och sakernas Internet.
En utbildning för den som vill kunna och inte bara veta.
Yrkesroller:
Content producer
Text, bild, ljud, video och infografik
Sociala och digitala medier
Streaming
Producent AR, VR och MR
Frontend
Webbkodare
Apputvecklare
Utbildningsplan:
Webbproduktion, 40p, 8v
Mediaproduktion mobila enheter 30p, 6v
DTP, 30p, 6v
Ljud, video och interaktivitet, 40p, 8v
Avancerad medieproduktion, 40p, 8v
Betalsystem, 10p, 2v
Lärande i Arbete, 100p, 20v
Examensarbete, 15p, 3v
Förkunskapskrav:
Gymnasieexamen med lägst betyg E i
Engelska 5, Matematik 2 a/b/c samt
Programmering 1 - eller motsvarande.
INFORMATIONSMÖTE MALMÖ TISDAG 4 MAJ OCH TISDAG 9 MAJ, KL 12 OCH 17, ANCKARGRIPSGATAN 3, MALMÖ
INFORMATIONSMÖTE LUND ONSDAG 5 APRIL OCH ONSDAG 10 MAJ, KL 12 OCH 17, IDEON AGORA, LUND
INFORMATIONSMÖTE HELSINGBORG, TORSDAG 6 APRIL OCH TORSDAG 11 MAJ, KL 12 OCH 17, MINDPARK, BREDGATAN 11, HELSINGBORG
MALMÖ YRKESHÖGSKOLA
0200-210 999 • [email protected] • FACEBOOK.COM/YRKES • TWITTER.COM/YRKES
MY.SE
LEARN OR DIE
FAKTA OCH ANSÖKAN
Gör en snabb intresseanmälan:
□ Hej, maila mig information, länkar till webbansökan samt påminn när det är dags!
Namn: __________________________________________________________________
Mobilnummer: _____________________
Email: ______________________________
Eller en komplett ansökan:
Hej, jag vill ansöka om en plats på:
□ Content Producer, 300 YH-poäng, 1.5 år, start 2017.08.28
□ Programmerare iPhone och Android, 200 YH-poäng, 1 år, start 2017.08.28
□ Mobil Handel (Distans), 315 YH-poäng, 1,5 år, start 2017.08.29
Namn: __________________________________________________________________
Personnummer: __________________________________________________________
Adress: _________________________________________________________________
Postadress: ______________________________________________________________
Mobilnummer: _____________________
□ Jag bifogar mina betyg
Email: ______________________________
□ Jag skickar mina betyg till [email protected]
Behörighet till Yrkeshögskolan har den som 1) avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2) har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3) är bosatt i Danmark, Finland eller
Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4) genom Svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildnngen.
Särskilda förkunskapser: Lägst betyget E i Engelska 5 eller motsvarande, lägst betyg E i Matematik 2 a/b/c eller motsvarande samt lägst betyg E i Programmering 1 eller motsvarande.
Reell kompetens: Om sökande saknar dokumentation, kan validering ske för att styrka att den sökande har de kunskaper
denne behöver för att tillgodogöra sig utbildningen. Skolan erbjuder en kostnadsfri preparandutbildning på fem veckor
som motsvarar de särskilda förkunskaperna inom Programmering 1. Kontakta skolan för mer information.
Urvalsgrunder: För att kunna göra ett rättvist urval, kallas alla studerande till ett särskilt prov i logik och problemlösning
samt affärsmannaskap. Detta prov kommer hållas tisdagen den 30 maj samt torsdagen den 1 juni. Resultaten av detta
prov kommer avgöra vem som antas till utbildningen.
Sista ansökningsdag: Söndagen den 28 maj. Antagningsbesked skickas ut måndagen den 19 juni.
Kontakta oss: [email protected] • 0200-210 999 • eller posta till Malmö Yrkeshögskola, Anckargripsgatan 3, 211 19 MALMÖ
FAKTA OCH ANSÖKAN
Gör en snabb intresseanmälan:
□ Hej, maila mig information, länkar till webbansökan samt påminn när det är dags!
Namn: __________________________________________________________________
Mobilnummer: _____________________
Email: ______________________________
Eller en komplett ansökan:
Hej, jag vill ansöka om en plats på:
□ Mobil Handel (Distans), 315 YH-poäng, 1,5 år, start 2017.08.29
□ Content Producer, 300 YH-poäng, 1.5 år, start 2017.08.28
□ Programmerare iPhone och Android, 200 YH-poäng, 1 år, start 2017.08.28
Namn: __________________________________________________________________
Personnummer: __________________________________________________________
Adress: _________________________________________________________________
Postadress: ______________________________________________________________
Mobilnummer: _____________________
□ Jag bifogar mina betyg
Email: ______________________________
□ Jag skickar mina betyg till [email protected]
Behörighet till Yrkeshögskolan har den som 1) avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2) har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3) är bosatt i Danmark, Finland eller
Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4) genom Svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildnngen.
Särskilda förkunskapser: Lägst betyget E i Engelska 5 eller motsvarande, lägst betyg E i Matematik 2 a/b/c eller motsvarande samt lägst betyg E i Programmering 1 eller motsvarande.
Reell kompetens: Om sökande saknar dokumentation, kan validering ske för att styrka att den sökande har de kunskaper
denne behöver för att tillgodogöra sig utbildningen. Skolan erbjuder en kostnadsfri preparandutbildning på fem veckor
som motsvarar de särskilda förkunskaperna inom Programmering 1. Kontakta skolan för mer information.
Urvalsgrunder: För att kunna göra ett rättvist urval, kallas alla studerande till ett särskilt prov i logik och problemlösning
samt affärsmannaskap. Detta prov kommer hållas tisdagen den 30 maj samt torsdagen den 1 juni. Resultaten av detta
prov kommer avgöra vem som antas till utbildningen.
Sista ansökningsdag: Söndagen den 28 maj. Antagningsbesked skickas ut måndagen den 19 juni.