Prislista för Yrkesbåtar, pdf

Priser för yrkesbåtar på Göta kanal 2017
Passagerarbåtar
Registrerad för högst:
25 passagerare:
75 passagerare:
400 kr/distrikt exkl moms
690 kr/distrikt exkl moms
Registrerad för mer än 75 passagerare:
1020 kr/distrikt exkl moms
Andra yrkesfartyg
Såsom bogserbåtar, pråmar, fiskebåtar, dykbåtar med mera.
Pris per distrikt: 1020 kr exkl moms
Distrikt 1 Mem – Söderköping
Distrikt 2 Söderköping – Roxen
Distrikt 3 Roxen - Malfors
Distrikt 4 Malfors - Borensberg
Distrikt 5 Borensberg - Motala
Distrikt 6 Karlsborg – Forsviks övre gästhamn
Distrikt 7 Tåtorp – Töreboda
Distrikt 8 Töreboda – Lyrestad
Distrikt 9 Lyrestad - Sjötorp
Hela kanalen = 9 distrikt: 9 177 kr exkl moms
Transporter utanför ordinarie öppettider
Gäller för både passagerarbåtar och andra yrkesfartyg
Extraavgift (före kl 09.00 eller efter kl 18.00):
720 kr/distrikt exkl moms
Företrädesrätt
Yrkesfartyg och passagerarbåtar har företräde före fritidsbåtar. Om passagerarbåt eller andra
yrkesfartyg kommer senare än utsatt ankomsttid förbehålls Göta kanalbolag rätten att slussa annan
trafik under tiden. Vid tidigare ankomst än meddelat ges företräde före annan trafik om det är möjligt.
Slussvärden på plats gör bedömning.
Tillfälligt utnyttjande av Göta kanalbolags hamnar
Fartygets längd (l.ö.a.).
10 - 19,99 m:
360 kr/dygn/fartyg
20 - 30 m:
465 kr/dygn/fartyg
Hamnavgift utgår inte om fartyget har betalat avgift för färd genom kanalen och vistelsen i hamn är
kortare än 3 timmar.