Kallelse - Stockholms Golfförbund

STOCKHOLMSGOLFFÖRBUND
Täby25januari2017
Bästagolfvänner!
KallelsetillStockholmsGolfförbundsÅrsmöte2017
Dag
Torsdagenden16mars2017
Tid
19:00–ca21:00
18:30–19:00serveraskaffe/teochsmörgås
Plats
ArningeGolfklubb,VågsjöGård,18769Täby
Program
18:30Kaffe/teochsmörgås
19:00Utmärkelser
19:15Årsmötesförhandlingarenligtdagordning
21:00caMötetavslutas
Motioner
MotionerattbehandlasavSGDFsÅrsmöteskavaraSGDF-styrelsentillhandasenastden13februari.
[email protected]
Handlingar
HandlingartillÅrsmötetöversändesviae-mailtillklubbarnasenast14dagarinnanmötet.
Handlingarkommerävenfinnaspåvårhemsidawww.sgdf.se/SGDF/Möten/Årsmöte2017/Handlingar
Anmälan
Sistaanmälningsdagärden7mars.
InbjudantillÅrsmötetkommeriettseparatNyhetsbrev.
VälkommentillSGDFsÅrsmöte!
Styrelsengenom
JensZander
Ordförande