Vattendragsträff om Hagbyån

Vattendragsträff om Hagbyån – Lär dig mer om vattenåtgärder och Hagbyån
Vi fortsätter…
Nu diskuterar vi vidare vilka konkreta åtgärder som behövs för att Hagbyån ska gå från måttlig till god
status. Kan vara fosfordammar, lekplatser för fisk, fiskevårdsområden, våtmarker, dikesförbättringar,
turism, skyddszoner, vattenförsörjning mm mm.
Vi kommer att bjuda in politiker, vattenråd, kommun, företagare och andra som får ge sin bild av
åtgärdsarbetet.
Vad vill DU genomföra för åtgärder? Ta med era idéer. Olika stödformer kommer diskuteras.
Plats: Igelösa kvarn, se karta nedan.
Datum/tid: 16 mars, kl 18-21.
Bild från vattenvandringen längs Hagbyån 4 mars
Träffen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika. Projektet ingår i Greppa Näringen, ett landsomfattande
miljöprojekt som syftar till att minska övergödningen till kusten. Varmt välkommen till en dag för de
viktiga vattendragen.
Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent, Hushållningssällskapet Kalmar
Sara Janbrink, Vattenrådgivare, Hushållningssällskapet Kalmar
Värdefulla betesmarker i övre delarna av Hagbyån.