Hämta inbjudan och program

I
Insatser som gör skillnad
- Verktyg för dig som arbetar med ensamkommande barn
Tid och plats:
Torsdagen den 4 maj kl. 08.30-15.30
Summit Tidningshuset, Rålambsvägen 17, lokal: Guldspaden
Länsstyrelsen bjuder in till ett seminarium för att diskutera vad du i din yrkesroll kan göra för att skapa en
trygg och läkande vardagsmiljö för de ensamkommande barnen och ungdomarna, trots svåra
omständigheter.
DATUM: 4 maj, kl. 08.30-15.30
LOKAL: Summit Tidningshuset,
Rålambsvägen 17. Lokal: Guldspaden
KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri
Lunch ingår
Ta del av nya metoder, stödmaterial och arbetssätt – kanske får du inspiration att utveckla arbetet i din
verksamhet?
Målgrupp för seminariet är chefer/samordnare på HVB-hem och stödboenden, samt enhetschefer med
ansvar för ensamkommande barn och unga inom socialtjänsten i Stockholms läns kommuner.
ANMÄLAN: Anmäl dig på vår webbplats,
senast den 24 april
Seminariet är en del av Preventionspaketet, Länsstyrelsens samlade stöd för ett brett preventionsarbete
med särskilt fokus på asylsökande och nyanlända barn, unga och föräldrar.
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Lina Devgun
[email protected]
Telefon: 010-223 1732
Varmt välkommen!
Anne Öster
[email protected]
Telefon: 010-223 1644
www.lansstyrelsen.se/stockholm/
preventionspaketet
08.30 – 09.00
Registrering och kaffe/te
09.00 – 09.20
Välkommen
Pernilla Ek, Länsstyrelsen i Stockholms län
09.20 – 10.15
Inledningstalare
Frida Johansson Metso, traumapsykolog
10.15 – 10.45
Fika
10.45 – 12.30
Vad händer nu? – Filmer och stödmaterial
Marie-Anne Karlsson, Socialstyrelsen
Hitta rätt – stödmaterial för dig som arbetar med ensamkommande barn
Viveca Axelsson, Sveriges Kommuner och Landsting
Vad ungdomsmottagningen kan göra för dig?
Maja Österlund, LAFA Stockholms läns landsting
Vad gör vi om ett barn försvinner?
Amir Hashemi-Nik, Länsstyrelsen i Stockholms län
12.30 – 13.15
Lunch (ingår)
13.15 – 14.30
Traumamedveten omsorg
Bitte Nordström Kinnaman, Rädda barnen
14.30 14.50
Fika
14.50 15.15
Våga vara viktig – en utbildning om förebyggande arbete
Kamilla Asp, Stockholms stad
Sexualupplysning på lättare svenska
Linus Lundby, RFSU Stockholm
15.15 – 15.30
www.lansstyrelsen.se/stockholm/
preventionspaketet
Summering och avslutning