Ladda ner inbjudan här.

HYUNDAI CUP FIRAR
10-ÅRSJUBILEUM!
NYNÄSNAMN • 26 AUGUSTI 2017
NYTT FÖR I ÅR:
• Alla deltagande båtar som fullföljer tävlingen deltar i utlottning en av en ny Hyundai i10!
• Både enskrovs- och flerskrovsbåtar är välkomna att delta!
• Ingen omräkning av tiden!
• Anmäl dig snarast! Mer info på hemsidan: www.hyundaicup.se
TA CHANSEN ATT
VINNA NYA HYUNDAI i10!
I samarbete med:
Övriga sponsorer: