Lunchkupong Lunchkupong

Lunchkupong
Lämna kupongen i matsalen så kan du äta lunch tillsammans med
ditt barn, barnbarn eller annan elev som du är vårdnadshavare till.
Gäller en gång per termin.
Varmt välkommen!
Elevens namn………………………………………………………
Klass…………………Datum……………………………………...
Anhörigs namn…………………………………………………….
Lunchkupong
Lämna kupongen i matsalen så kan du äta lunch tillsammans med
ditt barn, barnbarn eller annan elev som du är vårdnadshavare till.
Gäller en gång per termin.
Varmt välkommen!
Elevens namn………………………………………………………
Klass…………………Datum……………………………………...
Anhörigs namn…………………………………………………….