Förbindelseregler

LFA, kompensationsbidrag ca 240 €/ha

1-årig förbindelse

Vem som helst kan ingå ny förbindelse

LFA betalas för hela stöddugliga arealen, om man inte har
anmält enligt följande:


Över 25 % trädor, NVÅ-vall och skyddszoner
Djurgårdsstatus (+60€/ha) om man uppfyller kravet 0,35 de/ha
Miljöersättning

Inga nya förbindelser kan göras 2017

Delning av förbindelse är möjligt

Ersättningsberättigande på skiften bestående, men:

Om skiften nu faller ur miljöförbindelsen så kanske de inte får ersättning
mera under denna period
Sluta med miljöförbindelsen?

Frånträdande av förbindelse utan giltig orsak  återkrav ända till 2015

Inget återkrav om förbindelsen överförs till ny jordbrukare som fortsätter

Inget återkrav om arrendekontrakt tar slut
Återkrav för enskilda skiften:

Uppkommer om du tar egen åker ur bruk (bygger hus, lagringsplats)
Skiftesvisa åtgärder i miljöersättningen
Åtgärder kan bytas:

Vid utökad eller minskad odling av trädgårdsväxter (minst 1 ha)

Inledande/avslutande av eko-produktion

Vid delning eller överföring av miljöförbindelse

Via Råd2020 får vem som helst byta om ersättningen inte stiger
Åtgärder får frångås (utan att behöva välja annat istället):

Åtgärder för trädgårdsväxter om odlingsarealen går under 1 ha

Alternativt växtskydd kan frångås om man inleder ekologisk produktion
Åtgärder kan väljas till:

Vid arrende av skiften som har 5-åriga åtgärder (skyddszon, hantering av
avrinningsvatten, miljövall)

Åtgärden miljövårdsvallar får läggas till om du har haft ett gammalt avtal och anmäla
som miljövall: avtal om skyddszon och avtal med långvarig vallodling på torvmark och främjande
av naturens och landskapets mångfald på åker

Åtgärder för trädgårdsväxter om du börjar odla 0,05 ha med sådana
Reglerna för ändringar i förbindelserna
år 2017 publiceras under våren….
Kolla upp innan stödansökan!