Valberedningens förslag

Förslag till föredragningslista vid distriktsstämma med
Centerkvinnorna i Halland 2017
VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR:
1. Välkomsthälsning
2. Stämman öppnas
3. Val av stämmopresidium
a) Stämmoordförande
b) Vice ordförande
c) Sekreterare och pressreferens
4. Val av två protokollsjusterare
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av kallelsen
7. Fastställande av föredragningslistan
8. Verksamhetsberättelse 2016
9. Godkännande av Bokslut 2016
10. Revisorernas berättelse
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Rapport från Centerpartiet
13. Rapport från CUF
14. Rapport från Studieförbundet Vuxenskolan
15. Beslut om ersättningar
a) Reseersättningar:
Ingela N Eriksson, Veinge
Dorit Sjunnesson, Ränneslöv
Dag Gustavsson, Våxtorp
att till styrelsen och av styrelsen
utsedda ledamöter utbetala reseersättning
med motsvarande den skattefria delen av
den statliga ersättningen
b) Traktamenten:
att till ombud vid riksstämmor,
förtroenderådsledamöter, deltagare vid
centrala och regionala kurser,
konferenser och liknande utbetalas enligt
de statliga ersättningarna
16. Beslut om kostnadsersättningar:
att arbetsutskottet skall ersättas med
12 000 kr att fördela mellan sig
17. Beslut om antalet ledamöter
i distriktsstyrelsen
att distriktsstyrelsen skall bestå av,
förutom distriktsordföranden, 9 ordinarie
ledamöter
18. Val av distriktsordförande
Ann-Sophie Cordes, Steninge (nv)
19. Val av vice ordförande
Val av vice ordförande
Eva Pehrsson-Karlsson, Väröbacka (ov)
Monica Hansson, Falkenberg (ov)
20. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen:
Eva Christiansson, Falkenberg (ov)
Christina Rödl, Harplinge (ov)
Inga-Lill Bengtsson, Kungsbacka (ov)
Annelie Bengtsson, Tvååker (ov)
Ewy Henriksson, Kvibille (nv)
Hildegard Ekman, Fjärås (ov)
Rhea Löfmark, Laholm (nv)
21. Val av revisorer och ersättare:
Agneta Åkerberg, Heberg (ov)
/Gunilla Gunnarsson, Simlångsdalen/
(ov)
Gunilla Pettersson, Vessigebro (ov)
/Marianne Karlsson, Vessigebro/ (ov)
22. Val av ersättare till Centerpartiets förtroenderåd: Ann-Sophie Cordes, Steninge
23. Val av repr. i Centerpartiets distriktsstyrelse:
24. Val av ett ombud samt ersättare vid
Centerpartiets partistämma:
25. Val av representant i Centerpartiets
valberedning:
26. Val av två ombud och suppleanter till
Bygdegårdarnas distriktsstämma 2018:
Ann-Sophie Cordes, Steninge
Ann-Sophie Cordes, Steninge
/Eva Pehrsson-Karlsson, Väröbacka/
Ann-Christine Gustavsson, Våxtorp
Ann-Sophie Cordes
Monica Hansson
/Förslag på stämman/
/Förslag på stämman/
27. Val av ombud till SV:s avdelningsstämma 2018: Christina Rödl, Steninge
Annelie Bengtsson, Tvååker
28. Medlemsinitiativ för kännedom
29. Val av valberedning
30. Medlemsavgiften till distriktet 2018
31. Verksamhetsplan 2017 (anmälan)
32. Information kring Kyrkovalet
33. Övriga frågor
34. Årets Centerkvinna
35. Avtackningar
36. Stämmoavslutning
Oförändrat, 65 kr
Följande personer har ingått i Valberedningen:
Laholm: Ann-Christine Gustavsson, Våxtorp ordf. och Gunnel Nilsson, Laholm
Kungsbacka: Kristina Karlsson, Frillesås och Eva Persson, Kungsbacka
Falkenberg: Siv Nyman, Falkenberg och Ragnhild Gustavsson, Fagered
Varberg: Ingegerd Olofsson, Tvååker och Gunilla Edvardsson, Veddige
Halmstad: Irene Larsson, Halmstad och Siv Persson, Simlångsdalen