Företagsträff tillsammans med Svensk Näringsliv 2017-03-06

Företagsträff tillsammans med Svensk Näringsliv 2017-03-06
Sammanfattning Work-Shop 2016-04-21
De viktigaste förbättringsområdena var infrastruktur, attraktivitet, företagsanpassad myndighet,
ledarskap, kommunikation, dialog, finansiering och attityder.
De mest eftersökta aktiviteterna var en Göingemässa (attraktivitet), företagsombudsman
(företagsanpassad myndighet), fiber i hela kommunen (infrastruktur) och lokal riskkapital förvaltning
(finansiering).
Körschema 6 mars 2017









Anna Bertram, Verksamhetschef för Strategi och Tillväxt på Östra Göinge kommun hälsar
välkommen.
Carina Centren från Svenskt Näringsliv ger en inledning om vikten av företagande och vad de
noterat sen senast samt en inblick i vad de ser i andra kommuner, bland annat de som nu går
på offensiven.
Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande, berättar om Östra Göinge under 2016 och
redogör för de tre prioriteringsområden vi tog fram tillsammans med företagen 21 april
2016; lokal riskkapitalförvaltning, företagsanpassad myndighet och attraktivitet.
Anne Norup, Norups gård AB, redovisar arbetet med lokal riskkapitalförvaltning.
Patric Åberg redovisar arbetet kring företagsanpassad myndighet med inspel av Jens Rickard
på Bergkvara buss som berättar om deras etablering i Östra Göinge.
Patric Åberg redovisar arbetet inom området attraktivitet med inspel från Anders Blidberg
som redovisar Simontorp konsult ABs deltagande i destinationsutvecklingsprocessen.
Anna Bertram leder första diskussionspasset: Samtal om attraktivitet.
Anna Bertram leder andra diskussionspasset: Samtal om prioriteringsområdena med
tilläggen kompetensutveckling och arbetstillfällen.
Avslut.
Diskussionsresultat pass 1 – Attraktivitet/Stolthet/Attityd/Framtidstro
Alla grupper valde i någon form attityd, framtidstro, stolthet, attraktivitet etc. som
prioriteringområde den 21 april 2016. Vilka aktiviteter kan vi tillsammans genomföra för att bli bättre
när det gäller attraktionskraft, stolthet, attityd, framtidstro etc?
Nedan redovisas gruppernas anteckningar:
Närhet – Kommunen och företagandet
Goda exempel – Forum?
Info skola – Attityd/Stolthet
Attraktiv boplats: Tryggt boende ger kompetens och företagssamhet. Buss var 10:e minut.
Samverkan med skola:


Prao
Företagspresentation




Resurser. Punktinsatser.
Högstadiemässa. Sommarjobbsmässa.
Attityd
Att synas. Sociala medier.
Vision: Alla mellan 15 – 17 års ålder ska ha sommarjobb under två veckors tid.
Mitt i naturen! Tänk på ordvalet, inte ”på landet”
Fler företagshotell inte bara kontor! Delningsekonomi.
Var vill jag bli gammal? Seniorboende och service.
Grönt hjärta. Miljö och ECO. Bevisa det med bra exempel!
Företag-Skola-Fritid-Föreningar, Skola – arbetsliv samverkan.
Synas kanaler.
Motverka hemmablindhet.
Praktiskt möjligt: It, jobb, vägar, bo.
TA göra Broby.
Mångfald.
Bussresa: besöka företagen sinsemellan.
Grönt hjärta.
Marknadsföring.
Skolor + Företag – Studiebesök.
Bra skola.
Barnomsorg.
Finansiering.
Kommunikation.
Utbildning – Kompetens.
Service – Företag ÖGK-”Kultur”.
Bostäder.
Industrimark.
Marknadsföring.
Natur & fritid.
Prata gott – självförtroende.
Mera nätverkande.
Engagemang/Närvaro.
Prata positivt.
Matchning för arbetssökande (likt Bromölla)
Fortsätt med besöksmål digitalt.
Parkering – Utöka!
Ta tillvara på all kompetens.
Diskussionsresultat pass 2 – Prioriteringsområden
Prioriteringområdena vi valde på förra mötet den 21 april 2016 var attraktivitet, attityd, ledarskap,
företagsanspassad myndighet, infrastruktur, kommunikation, dialog och finansiering. Vi valde bort
möjligheten att ännu en gång diskutera attraktivitet och lade till kompetensförsörjning och
arbetstillfällen. Deltagarna fick välja det bordet som representerade ett visst prioriteringsområde och
frågan att diskutera löd; vilka aktiviteter kan vi tillsammans genomföra för att bli bättre inom det
prioriteringsområdet som du har valt?
Kompetensförsörjning
Dialog med arbetslivet: Vilka behov? Kan vi ordna utbildningar? Gy, vux, YH?
Dialog skola/arbetsliv: För elever/föräldrar. Prao/APL/LIA.
Samverka även med myndigheter: AF, ”Region Skåne”, m.fl.
Informera – kommunicera tjänster och utbildningsmöjligheter: Arbetsliv, kommuninvånare, YH
samordnare finns.
Företagsanpassad myndighet
Företagsombudsman.
Vi tror på en proaktiv lösningsfokuserad dialog där kommunen även kan vara rådgivande vid
eventuella tolkningstvister.
Att man aktivt utför matchmaking mellan företagsens behov och efterfrågan.
Finansiering
Styrelserepresentation – Vi byter kompetens med varandra.
Pengar i sig är inte problemet. Det gäller att få tag i dem, och hitta idéerna!
Ledarskap
Tydligt budskap från politiker/politiken.
Arbetstillfällen
Mer samarbete med arbetsförmedlingen.
Hur ska framtida kompetensförsörjning hanteras?
Hur attraherar vi specialkompetens?
Kommunikation
Kombinerad skolskjuts för alla.
Attityder
Hjärta – Marknadsföring
Infrastruktur
I byarna kan fiberfrågan lösas, svårare utanför byarna och i den frågan ser man nu över olika
alternativ, bland annat kommunövergripande samarbeten.
Dialog
Ingen deltagare.