Karta över Fritidsanläggningen

d
e
m
g
Helda viteter
i
t
k
a
r
e
vint LLA! FRILUFTSDAGEN
för A
8 mars kl 11 - 15
2017
Mellansels Fritidsanläggning och Sjönäset vid Anundsjösjön
Karta med aktiviteter på Mellansels Fritidsanläggning
Arrangörer 1. Uno Sjöberg | 2. STF Örnsköldsvik | 3. Träffpunkten Mellansel & IOGT NTO | 4. Naturum Höga Kusten |
4.2. Friluftsfrämjandet | 5. Anundsjö hembygdsförening | 6. Nolaskogs skoterklubb |
7. Medmänniskorna i Mellansel | 9. Sidensjö IK | 10. Mellansels IF | 11. Örnsköldsviks kommun |
14. Alfredshem-Sundåsens Scoutkår | 16. Camas | 15, 17, 18. Mellansels IF | 19. Mångkulturellt centrum
MER INFO: www.ornskoldsvik.se/friluftsdagen
Mellansels IF