Marknadsmeddelande nr 263/10

Marknadsmeddelande 49/17
49/17 – Information om företrädesemission i Hybricon Bus
System AB
Sista dag för handel i bolagets aktie (HYCO) med rätt till tilldelning av uniträtter
är den 9 mars 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till
uniträtter är den 10 mars 2017.
För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av en (1) uniträtt berättigar till
teckning av två (2) nya units för 1,20 sek/st. Varje unit består av en (1) aktie och en (1)
teckningsoption (2:1 á 1,20 sek).
Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 15 mars 2017 till och med
den 29 mars 2017.
Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 15 mars fram till dess att
emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Teckningstiden är den 15 mars 2017 till och med den 31 mars 2017.
Information om teckningsrätten:
Kortnamn:
ISIN-kod:
Orderboks-ID:
Första handelsdag:
Sista handelsdag:
HYCO UR
SE0009664683
134375
Den 15 mars 2017
Den 29 mars 2017
Market Segment/ no:
MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no:
Other Equities/227
MIC Code:
XSAT
Information om betald tecknad unit:
Kortnamn:
HYCO BTU
ISIN-kod:
Orderboks-ID:
SE0009664691
134376
Handelsperiod:
Den 15 mars 2017 fram till dess att emissionen är
registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no:
Tick Size/ no:
MIC Code:
MM Aktietorget-cotr/18
Other Equities/227
XSAT
Stockholm den 6 mars 2017
AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post [email protected]