läsa alla berättelser

Vägmärken
Vilket vägmärke du tror Eddie får syn
på nästa gång han är ute och åker?
Kan du hitta på ditt eget Jesus - märke. (Alla vägmärken som passar ihop
med något som står i Bibeln eller påminner om Jesus på något vis kallar
Eddie för ett ”Jesus-märke”!)
Tänk på det när du är ute och reser!
Trevlig resa!