TdB Consultancy - Charlotte de B Tesséus

På väg mot nya marknader
Charlotte de B Tesséus, VD på TdB Consultancy AB
– Tack vare internationaliseringscheckar från
Tillväxtverket har vi haft
förmånen att arbeta med
en affärsutvecklingskonsult som har hjälpt oss
att nå ut till den Asiatiska
marknaden. Checken har
även möjliggjort en resa
till Asien där sex distributörsavtal har tecknats.
Förväntningen är att våra högkvalitativa produkter och goda
renommé skall sprida sig i Asien.
Projektet
Utan egen erfarenhet av etablering
på nya markander behövde vi ta
hjälp av en konsult inom affärsutveckling. Målet var att hitta seriösa
affärspartners i Asien. I arbetet
ingick en resa till Singapore, Kina,
Korea och Taiwan för att träffa
potentiella distributörer. Med
juridisk expertis kunde vi också ta
fram distributörsavtal. Vi har nu
nått en ny världsdel, vilket bidrar
till att företaget kan fortsätta sin
expansion och internationalisering.
Aktivitetsplan
»» analys av nuvarande kun-
der, av produkter och app-
likationer och av geo grafisk spridning
»» formulera strategi vad gäl-
ler produkter, målgrupp,
försäljningsmål, budskap, geografisk fokus och aktiviteter
»» konkurrentanalys
Fakta TdB Consultancy AB
Omsättning: 6 miljoner kr
Antal anställda: 8
Affärsidé: Vår affärsidé är att erbjuda högkvalitativa dextranderivat
för life scienceindustrin och särskilt fluorescerande dextranderivat
för permeabilitetsstudier i celler och vävnader.
Vision: TdB Consultancy ska vara ett världsledande företag som
producerar dextranderivat och kundspecifika produkter av premium
kvalitet för life scienceindustrin.
Vill ni få hjälp med att expandera till nya marknader?
Kontakta Anette Widén på Almi Företagspartner för att få information om hur
intresseanmälan görs, [email protected], 018 - 18 52 15.