Inkopplingsguide Fiber-TV, bredband och telefoni

TV, Bredband och Telefoni (Triple Play)
TV, Bredband och Telefoni (Triple Play)


 
 
 
 
B
 
 
dfdfdfds
A
D
1
2
3
3
1
3

 TILL TV
ANSLUT
C








färgade kretsen nedåt.




 


H Välj upplösning.




2

a. På UHD-box sitter kortläsaren på
Programkortet
ser ut somett Passiv
SIM-standby

kort. Tryck ut SIM-kortet med den lillaAktiv
Viasatstandby

Passiv standby
logotypen ur
det större kortet. Tryck
in kortet i
På
boxen så långt
att du hör ett klick.

Aktiv standby
boxen.
Ej inkopplad



markera
Automatisk.
Tryck


Passivpå
standby

sedan
OK
för
att
slutföra
installationen.



b. P
å HD-box, markera
1080i
om din 
TV är

Full
720p
om
TV:n
är HD

PåHD, eller markera




Ready.
Tryck
sedan
på
OK
för
att
slutföra

installationen.
Har du kopplat HD-boxen via

På b. P
å HD-box sitter
kortläsaren
på
framsidan
av

 
scart
till
en
SD-TV
(”tjock-TV”) kommer inte

boxen. Programkortet ser ut som ett
kreditkort.
denna
fråga
att
synas
   
D Anslut boxen till ett eluttag.
 

 
I Ring 08-562
033 00 för att aktivera ditt
 
E
Starta boxen genom att trycka på POWER.
Vänta
 
programkort.
Välj svarsalternativ 1 och följ
 
 
sedan tills lysdioden på framsidan lyser grönt.
instruktionerna.
 
   
 
a. På UHD-box sitter knappen på framsidan
av
 
 
J Installera
VOD i boxen – följ instruktionerna
boxen.
 
på s. 12.
Aktiv standby
 
1
1

ANSLUT TILL
BREDBAND OCH TELEFONI





Med Viasat får du telefoni och bredband smidigt via bredbandsuttaget. Du kan
också koppla till en router för att trådlöst ansluta t ex en laptop eller surfplatta.



Ej inkopplad



Ej inkopplad

b. På UHD-box,
sidan
av


2


 
Æ
 Æ
 Æ

Æ

Æ

Æ
Æ
Æ

Æ
b. På HD-box
sitter knappen
på baksidan
av
boxÆÆ
Æ
A 
Anslut Viasat-boxen till TV:n med den medföljande

en.

 
 
HDMI-kabeln*.
 
 
F
S
ätt
på
TV:n och välj rätt källa (”Source”), det vill
 
 
B 
Koppla boxen till tjänstefördelaren genom
att


säga den ingång som du kopplat HDMI-kabeln
 


ansluta nätverkskabelns ena ände i boxen
och den
 
 
till.


andra i den port i tjänstefördelaren som är avsedd

 
 
G Använd
din Viasat-fjärrkontroll och ställ marköför TV (vanligtvis LAN 2).

 

L
S
A
T
E
L
L
I
T
M
O
T T A G A R E Tryck sedan på OK.
ren
på
Sverige-flaggan.
C 
Sätt in ditt programkort i boxen med den guld­

4
4
UTAN ROUTER
1
Koppla telefonen till porten Phone 1 på telefonidosan med en RJ11-telefonikabel.
2 Koppla en nätverkskabel från porten INTERNET
i telefonidosan till den port i tjänstefördelaren
som är avsedd för Internet (vanligtvis LAN 1).
3 Anslut datorn till porten ETHERNET på telefoni­
dosan med den medföljande nätverkskabeln.
Anslut sedan telefonidosan till eluttag.
MED ROUTER*
1
Koppla telefonen till porten Phone 1 på telefonidosan med en RJ11-telefonikabel.
2 Sätt i en annan nätverkskabel i porten INTERNET
i telefonidosan och den andra änden i valfri LANport i routern.
3 Anslut den medföljande nätverkskabeln mellan porten INTERNET på tjänstefördelaren och
WAN-porten på routern.
4 Anslut en nätverkskabel mellan datorn och valfri
 
 
DET HÄR BEHÖVER DU VID INSTALLATIONEN:
 
LAN-port på routern**. Anslut sedan routern och
telefonidosan till eluttag.
dfdfdfds
Viasat-box
Fjärrkontroll

Tjänstefördelare
1
2
3

Programkort


Nätverkskabel


HDMI-kabel


Telefonidosa


4
1






*För SD-TV,
använd en scartkabel
för attL Skoppla
HD-box till TV:n. 
(Scartkabel
medföljer
ej men
kan beställas via Kundservice på
0771-52 20 00.)


L S A T E L L I T M
OTTAGAR
E
A T E L
LITMOTTAGARE

UHD-box kan inte kopplas upp mot SD-TV då HDMI-kabel krävs.
8
*Router medföljer ej men går att beställa via Kundservice på 0771-52 20 00.
**Vid installationen kan du behöva ansluta med en nätverkskabel för att starta den trådlösa funktionen.
9








 


 

 
Aktiv standby
 

På

 
 

 

Passiv standby
A
E D
TV, Bredband och Telefoni (Triple Play) – flera boxar

TV, Bredband och Telefoni (Triple Play) – flera
boxar
Ej inkopplad


C
 
 
 
 
 
 
dfdfdfds
B
J


C



1
2
3
3
1





3






Anslut en box i taget enligt instruktionerna nedan. När 
du har kopplat in dina
boxar
ringer du Viasat för att aktivera programkorten.



LSATELLITMOTTAGARE
2


T E L L I T M O T
TAGARE


ANSLUT TILL TVL S–A FLERA
DIGITALBOXAR
4
4
2

A  
F Starta boxen
Anslut en Viasat-box till en TV med en av 
de
Æ genom att trycka på POWER. Vänta

Æ
ÆÆ

Æ


 
Æ
medföljande HDMI-kablarna*.
sedan tillslysdioden
på framsidan lyser grönt.
ÆÆÆ

ÆÆÆ


B  
Koppla boxen till switchen** med hjälp av en
a. På UHD-box
sitter knappen på framsidan
 
 
nätverkskabel.
Anslut
nätverkskabelns
ena
ände
av
boxen.
 
 
 

i boxen och andra änden i valfri LAN-port i 

b. P
å HD-box sitter knappen på baksidan av boxen.
 
switchen.
 
 

G Sätt på TV:n
och välj rätt källa (”Source”), det vill

 
C 
Koppla switchen till tjänstefördelaren. Sätt en

säga
den
ingång
som du kopplat HDMI- kabeln till.
 

nätverkskabel i WAN-porten i switchen och

H Använd din Viasat-fjärrkontroll och ställ markören på
1
1
ANSLUT TILL BREDBAND OCH TELEFONI

Aktiv standby




b. På UHD-box, markera
Automatisk. Trycksedan

Aktiv att
standby
på OK för
slutföra installationen.




Passiv standby







Med Viasat får du telefoni och bredband smidigt via bredbandsuttaget. Du kan
också koppla till en router för att trådlöst ansluta t ex en laptop eller surfplatta.

färgade kretsen nedåt.
Passiv standby

Ej inkopplad



Välj upplösning.

 i boxen med den Passiv
standby
D EjS
inkopplad
ätt in ditt programkort
guld-



Sverige-flaggan.
Tryck
sedan
på 
OK.



andra änden i den port i tjänstefördelaren som

är avsedd för TV (vanligen LAN 2). Anslut
sedan



Ej inkopplad
switchen till ett eluttag.
I
UTAN ROUTER
1

På
a. På UHD-box sitter kortläsaren på sidanPåav


b. P
å HD-box,
markera
1080i
om din TV ärFull HD,

 
boxen. Programkortet
ser ut som ett SIMeller markera 720p om TV:n är HD Ready. Tryck

SIM-kortet med denlilla Viasat
På kort. Tryck ut
sedan på
OK för att slutföra installationen. Har du
logotypen ur det större kortet. Tryck in
kortet i
kopplat
HD-boxen via scart till en SD-TV (”tjock 
boxen så långt att du hör ett klick.
 
TV”) kommer
inte denna fråga att synas.
Aktiv standby

2 Koppla en nätverkskabel från porten INTERNET
 
 
b. P
å HD-box sitter kortläsaren på framsidan
av
J Anslut nu nästa
box genom att utföra steg A-B och
 
 
boxen. Programkortet ser ut som ett kredit 
D–I ovan. När
du anslutit samtliga boxar ringer du
 
 
 
 
kort.
08-562 033
00 för att aktivera dina programkort.
 
 
 
Välj
alternativ
1 och följ instruktionerna.
E Anslut boxen till ett eluttag.

i telefonidosan till den port i tjänstefördelaren
som är avsedd för Internet (vanligtvis LAN 1).

Tjänstefördelare  Programkort
1
2
3




Nätverkskabel
HDMI-kabel





Switch
K
oppla telefonen till porten Phone 1 på telefonidosan med en RJ11-telefonikabel.
2 Sätt i en annan nätverkskabel i porten INTERNET
i telefonidosan och den andra änden i valfri LANport i routern.
3 Anslut den medföljande nätverkskabeln mellan
dosan med den medföljande nätverkskabeln.
Anslut sedan telefonidosan till eluttag.
porten INTERNET på tjänste­fördelaren och
porten WAN på routern.
4 Anslut en nätverkskabel mellan datorn och valfri
LAN-port på routern**. Anslut sedan routern och
telefonidosan till eluttag.
dfdfdfds
Fjärrkontroll
1
3 Anslut datorn till porten ETHERNET på telefoni­
 
K Installera VOD i boxen – följ instruktionerna på s. 12.
 
 
DET HÄR BEHÖVER DU VID INSTALLATIONEN:
 
Viasat-box
Koppla telefonen till porten Phone 1 på telefonidosan med en RJ11-telefonikabel.
MED ROUTER*


4
1



*För SD-TV,
använd en scartkabel
för att koppla
HD-box till TV:n. (Scartkabel
medföljer
ej men kan beställas via Kundservice på 0771-52 20 00.)




LSATELLITMOTTAGARE
L S A T E L L I T M O T T A G A R E 

UHD-box kan inte kopplas upp mot SD-TV då HDMI-kabel krävs.
**Medföljer ej men kan köpas i de flesta elektronikbutiker.
10
*Router medföljer ej men går att beställa via Kundservice på 0771-52 20 00.
**Vid installationen kan du behöva ansluta med en nätverkskabel för att starta den trådlösa funktionen.
11