Information till boende på Valdemars v.

Viktig information till samtliga boende
i Brf Valdemar, Lund
Vi beklagar att vi måste störa Er igen med ett nytt besök för att åtgärda
värmeproblemen som är i lägenheterna.
Fabrikanten har haft fel på kalibreringen av radiatorventilerna vilket medfört
att vissa element ej fungerat som de skall. Tyvärr har det tagit tid att lokalisera
vad som varit orsaken.
Vi måste nu kontrollera alla ventiler och kalibrera om de felaktiga så ni får
värme i alla rum. Vi ska hinna med detta under mars månad när vi fortfarande
har värmebehov och kan se resultatet.
Om ni inte kan vara hemma har ni möjlighet att lämna in Era nycklar.
Vi finns på kvartershuset Tisdag 7/3 07.30-08.00
Har ni några frågor kan ni kontakta:
Jörgen Rådendal 0733-00 00 39 Secon AB
Tekniker på plats:
Glenn Nordén 0708-79 21 84 Secon AB
Fredag 10/3 kl 11-16, Valdemars väg 6-20
Måndag 13/3 kl 8-13, Valdemars väg 22-36
Måndag 13/3 kl 11-16, Valdemars väg 38-52
Tisdag 14/3 kl 8-13, Valdemars väg 54-68
Tisdag 14/3 kl 11-16, Valdemarsväg 70-84
Onsdag 15/3 kl 8-13, Valdemars väg 86-102
Onsdag 15/3 kl 11-16, Valdemars väg 104-118
Torsdag 16/3 kl 8-13, Valdemars väg 120-134
Torsdag 16/3kl 11-16, Valdemars väg 136-150
Följande är viktigt inför vårt besök:
 Att vi kan komma åt era radiatorer (element) i alla rummen samt till luckan med
huvudventilerna.
 Märk nycklarna som lämnas in med namn och gatunummer.