Poängplan för årskurs 17 – Administrativ service

Läsåret 2017-2018
Handels- och administrationsprogrammet HA – Poängplan
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
Totalt
Poäng ÅK1 Åk2 Åk3
100 100
50
50
100
33
33
34
100 100
50
50
50
50
50
50
100 100
600 383 133
84
Programgemensamma karaktärsämnen
Entreprenörskap
100
100
Servicekunskap
100
100
Branschkunskap inom handel och adm.
100
100
Information och kommunikation 1
100
50
50
Totalt
400
350
50
0
Inriktning administrativ service
Administration 1
100
100
Affärskommunikation
100
100
Information och kommunikation 2
100
100
Intern och extern kommunikation
100
100
Ledarskap och organisation
100
100
Totalt
500
0
300
200
Programfördjupning
Administration- specialisering
100
100
Entreprenörskap och företagande
100
100
Marknadsföring
100
50
Svenska 2
100
100
Företagsekonomi 1
100
Företagsekonomi 2
100
Administration 2
100
Totalt
700
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Summa
2500
50
100
100
100
100
250
350
100
833
100
100
833
834