Unibap

På väg mot nya marknader
Fredrik Bruhn, VD på Unibap AB
- Tack vare checkarna har vi som
start-upföretag kunnat växla upp
våra egna marknadssatsningar och
etablerat säljkanaler i Nordamerika
och snabbt nått marknadskontakter
vi själva inte hade, säger VD Fredrik
Bruhn.
Unibap är en start-up spunnen ur akademisk forskning och har
på tre år fått fram unika produkter och tjänster för intelligent
automation och robotik som bland annat stödjer djupinlärning.
Som nystartat företag är det svårt att tidigt gå på flera marknader och
där har checkarna gjort skillnad i uppskalningen internationellt.
Projektet
En initial behovs- och efterfrågansbild låg till grund för projektet som genomfördes med
marknads- och juridisk kompetens. Med hjälp av bidraget
från Tillväxtverket kan Unibap
nu nå ut i Nordamerika på ett
mer strukturerat sätt som ger
snabbare marknadstillträde.
Aktivitetsplan
»» marknadsundersökning av halvautonoma tillämpningar
»» analys av intelligent automation
»» marknadsundersökning av helautomatiska tillämpningar
»» sammanställning av resultat och överförande till på gående marknadsaktiviteter
Fakta Unibap AB
Omsättning: 7,9 miljoner kr
Antal anställda: 10
Affärsidé: Unibaps affärsidé är att
erbjuda lösningar för ökad automationsgrad inom affärsområden med
hårda kvalitets- och tillförlitighetskrav genom samverkande autonmatiska och intelligenta uppfattningsförmågor.
Vision: Unibap erbjuder intelligent uppfattningsförmåga till autonoma system och automation universiellt. T.ex. från satelliter i rymden
och självorienterande fordon till automatiserad kvalitetskontroll
inom industriell produktion.
Vill ni få hjälp med att expandera till nya marknader?
Kontakta Anette Widén på Almi Företagspartner för att få information om hur
intresseanmälan görs, [email protected], 018 - 18 52 15.