En sjukskötare i heltid till Triangelns serviceenhet vid EUC i Pargas

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och vård för
rusmedelsmissbrukare. Kårkulla är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda och
100 verksamhetsställen.
Vi söker
EN SJUKSKÖTARE (befattningsnummer 431)
i heltid till Triangelns serviceenhet, Expert- och utvecklingscentret, Pargas.
Anställningen inleds 1.6.2017 eller enligt överenskommelse.
Triangelns serviceenhet är en boendeenhet som är belägen i Kirjala, arbetet är
periodarbete.
Sjukskötaren ansvarar över sjukvården, handleder i och planerar vårdarbetet på enheten i
samarbete med personalgruppen och enhetschefen. Sjukskötaren deltar i vårdarbetet och
ger personlig omvårdnad och handledning. Arbetet är strukturerat, omväxlande och
utmanande.
Vi värdesätter initiativförmåga och självständighet, fördomsfrihet, förmåga att ta ansvar
och se helheter, god samarbetsförmåga samt erfarenhet av arbete med personer med
funktionsnedsättning.
Behörighet: Sjukskötarkompetens (enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälsooch sjukvården 559/1994). Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska
krävs.
Lön enligt kollektivavtalet AKTA. Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan
befattningens tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.
Svenskspråkig ansökan med CV riktas till samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, sänds till
[email protected] Ansökan kan också sändas per post till Solveig Wilén, Kårkullavägen
142, 21610 Kirjala och ska vara oss tillhanda senast den 2.4.2017 Ansökningarna
returneras inte. Kårkulla samkommun är en rökfri arbetsplats.
Närmare information ger enhetschef Nora Vahalahti, tfn 0247 431 310 eller
[email protected]
6.3.2017
Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala | Tfn 0247 431 222 | [email protected] | kårkulla.fi