Telefonplan Stockholm Property AB (publ) löser in obligationslån