Inbjudan och program för utskrift och spridning

Psykoterapicentrum inbjuder till vårkonferens
”Trauma i vår tid”
fredagen den 31 mars 2017
Aula Magna, Stockholms universitet
Trauma är ett på många sätt aktuellt och angeläget tema och vi vet att ämnesområdet är efterfrågat
av många. Vi vill med konferensen tala om trauma och traumabehandling i vår tid. Konferensen tar
ur ett kliniskt perspektiv upp trauma och traumabehandling över tid, ända tillbaka till synen på
trauma vid Freuds tid och fram till i dag.
- Hur kan man förstå trauma och traumatisering?
- Hur har synen på trauma och traumabehandling förändrats över tid och fram till idag?
Teman och föreläsare:
”Krigsbarnets trauma – finns det en läkningsprocess?”
Barbara Mattsson, psykoanalytiker och forskare från Finland
Med forskning om finska krigsbarn som utgångspunkt granskas vilka uttryck ett tidigt
barndomstrauma kan ta sig i vuxenåldern.
”Psykoanalytisk psykoterapi med allvarligt traumatiserade flyktingar”
Sverre Varvin, psykiater, psykoanalytiker, professor vid Institutet för sjukvård och
hälsobefrämjande arbete, högskolan Oslo och Akershus, tidigare seniorforskare vid
Nationella kunskapscentret om våld och traumatisk stress, NKVTS i Norge
Allvarlig och extrem traumatisering innebär förändring i personlighetsfunktioner
(kognition, affektreglering, relationsförmåga m .m)samt reorganisering och inre anpassning till och
hantering av ”traumatiseringens verklighet”. Föredraget belyser allvarligt traumatiserade flyktingars
situation i exil och vilka överlevnadsstrategier som aktiveras. Sverre går in på psykoterapeutisk
behandling och visar med exempel på centrala sidor i processen.
”Traumatiska upplevelser - sönderslitna minnen ”
Rolf Künstlicher, barnpsykiater och barn psykoterapeut, psykoanalytiker
Ett föredrag om hur ett psykiskt trauma kan trasa sönder strukturer så att det traumatiska skeendet
förblir ett ständigt nu, då det blockerar minnesarbetet. I föreläsningen belyses hur ett trauma kan
förstöra den psykiska väven. När symboliseringsarbetet blockeras skapas inga nya associationsbanor,
utan psyket fastnar i rigida reaktionsmönster. Rigiditeten blir ett skydd mot psykisk smärta och
förvirring eller psykiskt sammanbrott och om rigiditeten utmanas kan skyddet raseras.
Paneldiskussion
Dagen avslutas med paneldiskussion där föreläsarna medverkar tillsammans med tre
psykoterapeuter med lång erfarenhet av trauma och traumaterapi från Röda Korsets
behandlingscenter. Två av psykoterapeuterna är från Röda Korsets behandlingscenter för krigs och
tortyrskadade i Skövde och en psykoterapeut har lång verksamhetstid vid Röda Korsets
behandlingscenter i Uppsala: Peter Hagman, Verksamhetschef, leg psykoterapeut, Kerstin Jaeckel,
Socionom, leg psykoterapeut Barbro Johansson, Sjukgymnast, leg psykoterapeut
Program
09.00-09.30
Registrering och samlingsfika.
09.30
Psykoterapicentrums ordförande EvaMari Eneroth-Säll hälsar välkomna.
09.35-10.00
Karin Wedne, leg psykolog, leg psykoterapeut och psykoanalytiker presenterar
föreläsarna och inleder dagen.
10.00- 11.00 Sverre Varvin ”Psykoanalytisk psykoterapi med allvarligt traumatiserade flyktingar”
11.15-12.15
Barbara Matsson ”Krigsbarnens trauma – finns det en läkningsprocess?
12.15-13.15
Lunch
13.15-14.30
Rolf Künstlicher ”Traumatiska upplevelser – sönderslitna minnen”
14.30–15.00 Eftermiddagsfika
15.00-16.30
Paneldiskussion. Moderator: Karin Wedne.
Panel: Barbara Mattsson, Sverre Varvin, Rolf Künstlicher samt psykoterapeuterna
Peter Hagman, Kerstin Jaeckel och Barbro Johansson vilka kommer att presentera sig
och vad de arbetar med och i panelen reflektera och ställa frågor kring föreläsningarna
från dagen
16:30-17:00
Dagen avslutas med mingel och snittar
Konferenspris inklusive för- och eftermiddagsfika, lunch och mingel:
Konferenspris icke-medlemmar 1 500:- kr.
Medlemmar i Psykoterapicentrum 1 200:- kr.
Heltidsstuderande medlemmar i Psykoterapicentrum, 300:- kr.
Antal platser: obegränsat
Sista anmälningsdag: 2017 03 24
Anmälan: gör du på vår hemsida: www.psykoterapicentrum.se
När man anmält sig till konferensen får man en bokningsbekräftelse.
Välkomna!