Tabell 1. Nya beslut om naturreservat 2015-2016

Tabell 1. Nya beslut om naturreservat 2015-2016
Län
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Summa
Antal nya
Antal nya
beslut
hektar
2015 2016
2015
9
14
525
2
13
151
3
3
92
4
14
342
7
5
84
1
6
98
2
2
60
0
3
0
5
7
324
21
18
1 510
6
4
536
12
24
518
6
11
774
6
14
527
6
2
6 444
7
14
1 080
9
11
1 661
11
17
689
20
8
2 267
13
52 13 579
2016
441
1 024
152
475
532
223
35
442
194
1 163
50
1 372
1 719
1 211
142
3 446
1 280
1 617
5 094
7 780
3
30
408
7 585
153
272
31 669
35 976