VB: Material från Fribo för 2016

Inkommen e-post
Diarium
Kommunstyrelsen
Inkommen e-post
Från:
Skickat:
2017-03-06 08:34:48
Till:
Diarium Kommunstyrelsen <[email protected]>
Kopia:
Ärende:
VB: Material från Fribo för 2016
Niclas Johansson <[email protected]>
Med vänliga hälsningar,
Niclas Johansson
Ekonom
------------------------------------------Borås Stad - Stadsledningskansliet - Ekonomistyrning
Kungsgatan 55, plan 2,5
503 35 Borås
Tel. 033-35 36 63
[email protected]
www.boras.se
Från: Ann-Charlotte Andersson [mailto:[email protected]]
Skickat: den 3 mars 2017 11:40
Till: Niclas Johansson <[email protected]>
Ämne: Material från Fribo för 2016
Hej
Här kommer våra handlingar. Får be att komplettera med Revisionsberättelsen och
underskrift av Revisor när vi fått tillbaka dem.
/Lotta
Med vänlig hälsning
Ann-Charlotte Andersson
Fristadbostäder AB