Distriktskampen ställning Dag 1

Distriktskampen ställning Dag 1
Dalarna
Jämtland-Härjedalen
Norrbotten
Västerbotten
Medelpad
Gästrikland
Småland
Stockholm
Östergötland
Värmland
Uppland
Ångermanland
Västergötland
Hälsingland
Göteborg
Örebro län
Bohuslän-Dal
Gotland
Södermanland
Västmanland
Skåne
Halland
Blekinge
253
126
125
86
86
82
80
76
66
65
61
58
38
33
31
27
12
6
2
0
0
0
0