PROPOSITION 1 årets hund ta bort grenen årets allroundhund

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben
PROPOSITION 1
till SSPKs fullmäktige 5 mars 2017
Förslag till ändringar i tävlingen om årets hund – årets allroundhund
– TA BORT GRENEN ÅRETS ALLROUNDHUND
Bakgrund
I tävlingen om årets hund finns det sedan många år tillbaka en gren ”Årets Allroundhund”. Den
grenen omfattar utställning, lydnad, agility, spår, sök, rapport, mental, viltspår, tjänstehund,
freestyle, rallylydnad och heelework to music. När tävlingen infördes var tanken att den skulle
uppmuntra till fortsatt tävlan och de senaste fyra åren har det varit ca 26-33 deltagande hundar.
Poängberäkning och tävlingsregler förändras nationellt och det påverkar de tävlingsgrenar som
räknas in i årets allroundhund samt att det tillkommer nya officiella tävlingsgrenar. Det gör det
så gott som omöjligt att leva upp till titeln allround när alla grenar som är officiella inte räknas
med och det är inte längre enkelt att räkna poängen då det inte överensstämmer med
nationella ändringar i tävlingsreglerna.
Yrkande
Styrelsen har följande förslag till ändringar i årets hund:
Att från och med år 2017 ta bort grenen årets allround hund från tävlingen om årets hund.