Informationsseminarium om Investeringsplanen för Europa

Europa Direkt Sydöstra Skåne, EU-kommissionens representation i Sverige och Europeiska investeringsbanken
bjuder in till en förmiddag med fokus på finansieringsmöjligheter för utveckling och tillväxt. Missa inte denna
enastående möjlighet, då:
o
o
o
Alexander Schenk, chef för Europeiska Investeringsbanks-gruppens kontor i Stockholm
Magnus Astberg, ekonomisk rådgivare vid EU-kommissionens representation i Sverige; och
Almi Företagspartner Skåne
Besöker Ystad för ett informationsseminarium med fokus på hur Europeiska investeringsfonden och Europeiska
investeringsbanken arbetar för ett konkurrenskraftigt Europa genom finansiering för lokala projekt.
21 mars
Knutssalen,
Gamla Rådhuset
Stortorget
271 43 Ystad
Programmet är
särskilt anpassat för
dig som arbetar med
tillväxt, näringsliv,
infrastruktur,
utveckling och
innovation.
10:00 -11:00 Informationsseminarium om Investeringsplanen för Europa
Anmälan senast den 15/3 via denna länk:
https://simplesignup.se/event/91853-oeppet-seminarie-om-investeringsplanen-foereuropa
Vi bjuder på mingelfika och det finns möteslokaler för bokning mellan
klockan 09-10 för de som önskar.
Mellan klockan 9-10 erbjuder Innovationscenter för landsbygden drop-in
projektrådgivning för näringslivet i Sydöstra Skåne.
Som led i Investeringsplanen för Europa lanserade EU-kommissionen, i samarbete med Europeiska investeringsbanken, år 2015 en
fond om 315 mdr euro; med syftet att främja varaktiga investeringar, särskilt i infrastruktur och små och medelstora företag.
Europeiska investeringsfondens (EIF) uppgift är att hjälpa bland annat små och medelstora företag att få tillgång till
finansiering. Detta verktyg bidrog till att investeringsplanen snabbt visade resultat; de projekt som hittills har godkänts väntas
generera 116 miljoner euro för att stödja små och medelstora företag.
Europeiska investeringsbanken (EIB) har bland annat till uppgift att bevilja lån och garantier i unionens intresse, utan vinstsyfte.
EIB har fyra prioriterade områden till stöd för tillväxt och jobbskapande: innovation och kompetens, små och medelstora företag,
klimatåtgärder och strategisk infrastruktur. år 2016 lånade Europeiska Investeringsbanken ut 1,7 miljarder euro till svenska projekt i
olika branscher.