Program - IdrottOnline

Inbjudan till
Utbildnings- och Träningsdag i
skidskytte
Lördagen den 11 mars bjuder Linköpings SK och
SSSF in till en skidskyttedag i Linköping.
Program för Utbildning i skidskyttekunskap & Skidskyttekortet
09.00 Samling Åbysäcken i Hackefors
09-12 Teori skidskyttekortet och Utbildning i skidskyttekunskap
12-13 Lunch
13-15 Fortsättning teori
15 -16.30 Praktik skytte (övningar och praktisk del skidskyttekortet)
Träningsdag för ungdomar mellan 10 och 16 år
09.00 - 11.00 Skidskytteträning
11.30 - 13 Ombyte/dusch och lunch
13.00 – 14.30 Stafetter
15.00 – 16.30 Teori skytte
Anmälas görs till Lars Arwidson [email protected] senast den 5 mars.
Ange namn, förening och vilken del av skidskyttedagen du vill delta på Utbildning eller Träning. Om
du vill vara med på träningsdagen ange också ålder.
Utrustning för
Utbildningsdeltagare – kläder för att kunna vara ute och skjuta.
Träningsdeltagare – skidor, stavar och träningskläder för 2 pass