Om Pensiono

INVESTMENT PITCH
PENSIONO – FINTECHBOLAG SOM
UTMANAR OCH DIGITALISERAR
Varför Pensiono
• Etablerat Fintechbolag som utmanar och digitaliserar en gammalmodig lönsam
bransch.
• 9 av 10 svenskar kan sänka sina avgifter genom att flytta och samla sina fribrev.
• Sedan start har Pensiono hjälpt svenska folket att spara över 300 MSEK i
minskade avgifter via jämförelsesajten Pensiono.se.
• Startar nu eget försäkringsbolag, Svenska Fribrevsbolaget. Med en digital
process kan intäkterna ökas samt kunderbjudandet göras mer attraktivt.
100% FOKUS PÅ FRIBREV
Vad är ett fribrev?
• Ett fribrev är en avslutad pensionsförsäkring och uppstår t ex när man byter jobb.
• En tjänsteman har i snitt 8 st fribrev.
• Pensionos genomsnittskund flyttar fribrev värda totalt 500.000 SEK.
• En kund sparar i snitt 100.000 SEK fram till pension genom att flytta och samla
sina fribrev till ett pensionsbolag som har lägre försäkringsavgifter.
FRIBREV
FRIBREV
FRIBREV
FRIBREV
FRIBREV
FRIBREV
FRIBREV
FRIBREV
Problemet
• Med ett vacklande pensionssystem är det viktigt att spararna får ut så mycket som
möjlig av sin pension.
• Att ha sina fribrev utspridda på många olika ställen skapar ett kaos och gör det svårt för
konsumenten att få en överblick.
• De höga försäkringsavgifter som dras från fribreven minskar i onödan pensionens
storlek.
• “Jättarna” försöker förhindra genom byråkrati och höga flyttavgifter.
• Trycket från kunder och politiker är stort och en rad förbättringar infördes under 2016.
• Först när existerande flytträtt fungerar bra kan helt fri flytträtt införas.
Marknaden
• Idag berörs endast 40% av den totala marknaden om 2200 MDR SEK av den
lagstadgade flytträtten.
• Svenska Fribrevsbolagets marknad uppskattas idag totalt vara värd ca 900 MDR
SEK.
• Den primära målgruppen utgörs av ca 1,7 miljoner svenskar.
• Finansmarknadsminister Per Bolund har sagt att nya regler som underlättar
flytträtten ytterligare skall presenteras till sommaren 2017.
• Om fri flytträtt införs kommer Svenska Fribrevsbolagets marknad öka avsevärt.
9 AV 10 SVENSKAR KAN SÄNKA
SINA PENSIONSAVGIFTER
Om Pensiono
• I ägarlistan och i förteckning återfinns namnkunniga investerare som har ställt sig
bakom med både kunskap och kapital.
• Pensiono har under 6 år utvecklat ett digitalt flytträttssystem som nu är testat och
skalbart, vilket ger bolaget ett first movers advantage.
•
Pensiono.se är en jämförelsesajt som visar hur mycket kunderna kan minska sina
avgifter genom att byta försäkringsbolag.
• Pensiono har utsetts till årets förmedlare, vunnit Guldstänk, nominerats till
Guldkanten av Statens Pensionsverk och fått stor uppmärksamhet i media.
• Pensiono startar nu försäkringsbolaget Svenska Fribrevsbolaget som komplement
till den befintliga verksamheten.
GENOMSNITTSKUNDEN FLYTTAR 500 TSEK
I PENSIONSKAPITAL
Försäkringsbolaget som
ska bli bäst på Fribrev
• Svenska Fribrevsbolaget, SFB, är Sveriges första försäkringsbolag byggt och
anpassat för fribrev.
• 0 % i försäkringsavgift, mot branschens snitt på 0,96% (privat pensionsförsäkring).
• Helt digital flytt med några klick.
• Placeringsrådgivning om kunden efterfrågar det.
• Ett urval av 250 topp-rankade fonder.
Intäktsmodell
• Intäktsmodellen bygger på en återkommande ersättning baserat på förvaltat kapital
från fonder som är med på SBF:S plattform.
• Tilläggsaffär från placeringsrådgivning.
• Break-even redan vid 4.000 kunder.
• Kundanskaffning via Pensionos etablerade kanaler: pensiono.se, di.se, allabolag.se,
privataffarer.se med flera samt distributionspartners.
Styrelse & Ledning
Per Axelsson
(Partner, Lannebo
Fonder)
Magnus Lekander
(Group General Counsel/VD
East Capital International AB)
Mattias Fellenius
(VD Pensiono.se)
Hans Bergenheim
(fd VD Ikanobanken,
ordf. Avanza Pension)
Nicklas Hellberg
(VD SFB)
Magnus Uppsäll
(Investerare, fd VD
Aktietorget Uppland)
Key Investment Highlights
• Idag Sveriges enda digitala flytträttssystem.
• Break-even vid 4.000 kunder.
• Intäktsmodell som bygger repetitiva intäkter.
• Konkurrenskraftig produkt som löser ett stort problem.
• Kunnig och kostnadsmedveten ledning.
• SFB har redan tillgång till kunder via befintliga B2C och B2B kanaler.
• SFB tar en tydlig position - nischen Fribrev.
Erbjudande
• 24 MSEK togs in under 2015/16 från Lannebo Fonder, East Capital, Almi,
personal mfl. Betydande del av likviden finns kvar och skall användas främst
till marknadsföring.
• 39-44 MSEK tas in via Pepins - start mars 2017.
• Stor del av kapitalet behövs för att uppfylla kraven för
försäkringskoncession.
• Befintliga ägare, styrelse/ledning och bl a Investment AB Spiltan har lämnat
teckningsförbindelser om totalt 13,2 MSEK.
• Värdering före emissionen 110 MSEK.
JOIN THE POWER OF MANY