Här är Sveriges gladaste stad – nu ska de få resten av

Här är Sveriges gladaste stad – nu ska de få resten av
Sverige att le
Jönköping är Sveriges gladaste stad, enligt en ny Sifo-undersökning från GB
Glace som visar att Jönköpingsborna skrattar och ler mest i landet. Detta vill nu
GB Glace ta vara på och firar 75 år av glädjespriande genom ett initiativ som ska
få fler svenskar att le.
En ny undersökning visar att Jönköping är Sveriges gladaste stad och nästan alla (98 procent)
Jönköpingsbor skrattar och ler en eller flera gånger om dagen, jämfört med lite drygt nio av tio
(92 procent) i Västerås, Sveriges minst glada stad. I Västerås är det också mer än dubbelt så
många (15 procent) som inte ser sig själva som glada personer, jämfört med i Jönköping där det
endast är 7 procent. Nu vill GB Glace ta vara på de positiva effekter som leenden har på
människor och sprida Jönköpings leenden i hopp om att smitta såväl Västerås som resten av
landet, under sitt nya initiativ #LeendeEpidemin.
-
Vi har spridit glädje i 75 år och ser fram emot att fortsätta få svenska folket att le. Nu vill
vi ta nästa steg och verkligen ta vara på det smittsamma i leenden, säger Jon Hilander,
produktchef för pinnar och strutar på GB Glace. Vi tror dessutom starkt på att glass och
glädje går hand i hand och kanske är det det som ligger bakom Jönköpingsbornas
leenden?
Initiativet handlar om att sprida leenden genom leenden och kan ses som en epidemi. Genom
att samla in leenden från Jönköping och resten av landet är målsättningen är att sprida leenden
genom hela landet och till sist även ”smitta” Västeråsborna med leenden. Malin Rapp, expert
inom positiv psykologi, menar att det handlar om att leenden föder leenden och att det därför är
fullt möjligt att på detta sätt göra hela Sverige gladare.
-
Vi vet att leenden smittar, till och med när de inte är äkta. Det händer mycket i vår hjärna
och vår kropp när vi ler – vi blir gladare, lugnare och mer kreativa och det kan vi också
föra vidare till andra genom våra leenden, säger Malin Rapp. Eftersom leenden är något
vi uttrycker och som andra kopierar och härmar på grund av hjärnans spegelneuroner,
sprids leenden snabbt mellan människor och på det sättet är det faktiskt möjligt att
smitta hela Sverige.
Epidemin startar i Jönköping den 7 mars, där målet är att få Jönköpingsborna att dela med sig
av sin glädje och sina leenden. Efter det rullar epidemin vidare i Sverige för att sprida så många
leenden som möjligt genom landet. Ett av målen är att släppa ut leendena i Västerås, och på så
sätt göra staden gladare.
Fler intressanta resultat från undersökningen:
- I genomsnitt skrattar och ler 94 procenta av svenskarna en eller flera gånger per dag,
och svenskar i åldersgruppen 18–34 år skrattar och ler mest av alla (96 procent).
- Mest glass äter svenskarna i åldersgruppen 50-74 år, där hela 12 procent äter glass
varje vecka.
- Kvinnor är generellt mer glada än män, 92 procent ser sig som glada jämfört med 86
procent av männen.
Om Malin Rapp:
Malin är expert i applicering av kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi. Hon föreläser och leder
förändringsprocesser inom skola och näringsliv i hur vi kan utveckla förmågor för att på ett hållbart sätt
må och prestera bättre.
Om undersökningen:
Undersökningen är utförd av TNS Sifo på uppdrag av GB Glace. Totalt tillfrågades 1500 personer i ett
urval av 10 av Sveriges största kommuner. Undersökningen är webbaserad och genomfördes i januarifebruari 2017.
För mer information kontakta:
Jon Hilander, produktchef pinnar och strutar GB Glace
Mail: [email protected]
Telefon: +46 (0)70 973 73 19
Sara Wikberg, presskontakt Edelman Deportivo
Mail: [email protected]
Telefon: +46 (0)70 496 66 29