SPHK NN Resultat Och Balansräkning 2016

SPHK NN
Ekonomi 2016
Balansräkning
Tillgångar
Bank
BTT Kassa
Nordea Konto
Eget kapital
Upplupen int
Skulder
Årets resultat
Summa
Skulder/EK
12 366,58
0
0
12 475,92
0
13 550,00
11 292,50
24 842,50
24 842,50
Intäkter
Kostnader
Netto
7 850,00
1 963,00
0,00
7 400,00
14 640,00
0,00
15 033,00
130,00
7 850,00
0,00
4 064,00
0,00
0,00
6 630,00
14 866,00
2 313,50
0,00
1 963,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Resultaträkning
Licenser
Bingolotto
Bortbokad fordran BTT
Bidrag SPHK
Bidrag Draghundsport
Stambokföringsavgifter
Veterinärer PM 2016
Avgifter, SDSF & bank
Summa
47 016,00
9 329,50
35 723,50 11 292,50