Granit fonder sammanläggning

Datum
Personnummer
Förändring i ditt premiepensionssparande
Den här informationen skickas till dig eftersom du har andelar i Granit Sverige
130/30 (584 979) i ditt premiepensionssparande.
Granit Fonder AB har beslutat att lägga samman fonden Granit Sverige 130/30
med Granit Småbolag (656 637) den 15 mars 2016.
Vad innebär sammanläggningen för dig?
Om du inte byter från fonden senast den 7 mars kommer dina andelar i fonden
Granit Sverige 130/30 att föras över till Granit Småbolag. Granit Sverige
130/30 är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar på den svenska
aktiemarknaden. Även Granit Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som
investerar i huvudsak i små och medelstora svenska bolag. En mindre del
investeras i små och medelstora bolag på övriga nordiska marknader.
Fondavgiften för Granit Sverige 130/30 är 0,55 procent medan Granit
Småbolag har en fondavgift på 0,69 procent. Riskprofilen är dock den samma
för båda fonderna.
Om du vill byta fond
Det gör du enkelt och utan kostnad på vår webbplats med e-legitimation eller
på blankett. Blankett beställer du på vår webbplats eller från kundservice.
E-legitimation beställer du från din bank.
Har du frågor?
PAD 2015-486 FHB000773
På vår webbplats www.pensionsmyndigheten.se kan du läsa mer om
premiepensionen och fondsparande.
Med vänlig hälsning
Pensionsmyndigheten
Postadress
Kundservice
Webbplats
Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm
0771-776 776
www.pensionsmyndigheten.se