hä - Wistrand

2017-03-07
Information till konsumenter och leverantörer
Bredenberg & Co AB i konkurs
Bredenberg & Co AB försattes i konkurs den 6 mars 2017 och till konkursförvaltare förordnades
advokat Niklas Körling, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm.
Konsumentinformation - Butiksutförsäljning
I Bredenberg & Co ABs butiker på Sveavägen 20 i Stockholms city och på Esplanaden 13 i
Sundbyberg kommer det från och med onsdagen den 8 mars 2017 ske butiksutförsäljning med
inledningsvis 40-70% rabatt. Notera att konkursbolaget inte driver butik i Uppsala, den bedrivs
av ett annat aktiebolag.
Reklamationer
Kund kan inte rikta anspråk p.g.a. reklamation (t.ex. lagad eller ersättningsvara) för inköp
gjorda före konkursen vid butiksutförsäljningen i konkursboets regi. Istället kan ett krav i
pengar för sådana krav anmälas i konkursen enligt nedan.
Om en kund önskar reklamera varor som köpts efter konkursutbrottet skall kunden kontakta
den butik där varan inköpts för vidare hantering.
Öppet köp
Öppet köp erbjuds inte för varor som köps efter konkursen. Även om en kund köpt en vara med
öppet köp före konkursen så kan inte varan returneras efter konkursen.
Bytesrätt
Bytesrätt erbjuds inte för varor som köpts före konkursen eller för varor som köps efter
konkursen.
Presentkort och tillgodokvitton
Presentkort och tillgodokvitton löses inte in eller säljs efter konkursen. Anspråk på grund av
presentkort och tillgodokvitton som inte kan nyttjas kan anmälas till konkursförvaltningen enligt
nedan.
Anspråk i konkursen från t.ex. konsument eller leverantör
Anspråk i Bredenberg & Co ABs konkurs kan anmälas till konkursförvaltaren. Ett sådant brev
ska innehålla uppgifter om orsak till fordran (t.ex. reklamation eller presentkort), fordrans
storlek samt namn, telefonnummer, e-post och adress till anmälaren. Anmälan ska skickas till:
Bredenberg & Co ABs konkurs, c/o Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm.
Övrigt
För eventuella ytterligare frågor gällande konkursen så kontaktas konkurshandläggare Elena
Pallard, i första hand via e-post [email protected] eller i andra hand via telefon 08 50
72 00 00.