Vänföreningens årsmöte 2017

Tre Stiftelsers Vänförening inbjuder dig till vårt möte tisdag 28 mars 18:30 i
Adam o Eva salen på Änggårdsbackens äldreboende, Per Dubbs gata 4,
alldeles nedanför Sahlgrenska.
Då berättar vår medlem Karin Thulin om sin äventyrliga resa i Antarktis
”Bland pingviner och sjölejon”. Det ska bli riktigt spännande och vi får säkert
se många vackra bilder av djur och natur. Vi börjar först med ett kort
årsmöte, därefter föredraget och efter föredraget bjuder Tre Stiftelser och
Vännerna på fika - kaffe/te och bulle!
Vänföreningen arbetar för att göra boende på Tre Stiftelser ännu mera
trivsamt än det redan är. Förra året anordnade vi konsert och bullkalas för de
boende och personalen på de tre stiftelserna och vi smyckade den fina
trädgården på Änggårdsbacken med en liten vattenkonst som porlar så
vackert!
Vänföreningen arbetar helt ideellt och tar gärna emot ekonomiska bidrag
som oavkortat går till insatser för de boende. Vill någon visa särskild
tacksamhet för god omvårdnad är ett sätt att Vänföreningens bank eller
plusgirokonto omnämnes i begravningsannonsen. Det har under åren gett
Vänföreningen möjligheter att i samarbete med ledningen för Tre Stiftelser
anordna många uppskattade aktiviteter för de boende och för personalen.
För Vänföreningens styrelse mars 2017
Mattias Aurell
ordförande