Valberedningens förslag

Förslag styrelse och ansvariga till Hållsta Samfällighetsförenings årsmöte 2017-03-25
Befattning
Avgående
Förslag
Styrelseledamöter, 2 år
Mikael Åström
Omval
Jan-Erik Rödén
Nyval
Styrelseledamot, 1 år
Viola Olander
Fyllnadsval (Inger Eriksson avgår)
Styrelsesuppleanter, 1 år
Jan Löfstrand
Omval
Andreas Levin
Omval
Timmie Malmberg
Nyval
Heidi Jantunen
Nyval
Ordförande, 1 år
Viola Olander
Omval
Ordinarie revisorer, 1 år
Maria Carlstedt, Auktoriserad revisor
Omval
Lennart Tottie
Nyval
Kristina Hedlund
Omval
Cecilia Ohlsson
Nyval
Vattenansvarig drift, 1 år
Mikael Åström
Omval
UV-ansvariga, 1 år
Mikael Åström
Omval
Christian Tomtlund
Omval
Bastuansvarig, 1 år
Andreas Levin
Nyval
Webbansvarig, 1 år
Göran Lundbom
Omval
Revisorssuppleanter, 1 år