Emilsnurren 2017

Vimmerby MS
Inbjuder till
EMILSNURREN 2017-04-17
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser
Ansvar : Den som delar i tävlingen för detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, SBF,
Smålands Bilsportförbund, Vimmerby Motorsällskap samt dess tävlingsledning och
funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvariga för person eller sakskador som
under tävlingen drabbar deltagare
Organisationskommitté: Angelica Lindblad, Alexander Alexandersson, Torbjörn Johansson,
Björn Jacobsson och Dennis Strid
Tävlingsledning:
Bitr tävlingledare
Teknisk Chef
Säkerhetschef
Miljöchef
Angelica Lindblad
070-364 44 59
Alexander Alexandersson
Torbjörn Johansson
070- 340 70 15
Joakim Gustavsson
Dennis Strid
Tävlingsform:
Rallyspecial 1 SS på 1.9 km som köres 3 gånger, alla omgångar
räknas
Max antal startande ca 60 st
Tävlingsplats:
Gnagardalen Vimmeby
Besiktning:
A-bes på Svensk Bilprovning, Vimmerby
Domar ordf
Domare
Teknisk kontrollant
Thore Lax
Per Ottosson
Rickard Gustafsson
Tidsplan:
Anmälningstiden börjar
Sista anmälningsdag
A-besktning öppnar
Förarsammanträde
Första start
Bil & Förarklasser
Förare: A-B-C & Junior licens
Bilklasser: Klass 1: Gr- E, Gr-F, Gr- N1
2017-03-04
2017-04-07
2017-04-17 se PM 1
2017-04-17 kl. 10.30
2017-04-17 kl. 11.00
Klass 2: Gr-H, 2wd Gr-A,/N, Appendix K
Klass 3: 4 wd
Startordning:
Tävlingsavgift:
Junior, Klass 1, Klass 2, Klass 3 i startordning. 3:dje omgången
startar långsammaste oberoende av klass först och snabbaste sist
bortsett från Junior.
A-B-C förare 600 skr, Junior 0 skr
VIP 150 skr
Anmälan
Elektronisk anmälan på internet: www.reallyrally.se
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 2017-04-07 kl
18.00. Ingen efteranmälan. Startbekräftelse, anmälningslista PM
mm finns att hämta på www.reallyrally.se senast 2 dagar före
tävlingen
Gallring
Arrangören använder sig av fri gallring
Maxtid
Meddelas i PM 1
Avlysning
Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om det är mindre än 30
anmälda, förbud från tillståndsgivare eller annan forcé majure.
Priser
Till alla juniorer och 1-2-3 i varje klass.
Skärskilda bestämmelser:Däck enligt reglmentet
Tidtagning på 1/10 sekund
Möjlighet att dela bil finns, meddela detta på
anmälningsblanketten.
Endast tillåtet att delta i ett ekipage.
Upplysningar
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att
delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter
Registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören,
Inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör
namnuppgifterna.
Angelica 070- 364 44 59 efter kl 16.00
[email protected]