skm prisinformation elcertifikat vecka 9, 2017

SKM PRISINFORMATION ELCERTIFIKAT VECKA 9, 2017
SPOT
BID
ASK
CLOSE
Mån
65
69
67
Tis
69
71
70
Ons
69
73
70
Tors
72
74
72
74,5
72
Fre

STIGANDE PRISER

TEKNISKT STARKT
SENTI MENTET
PRISKOMMENTAR
Även denna vecka inleddes svagt med en liten nedgång för att senare ta fart igen med stigande
priser. Månadsskiftet resulterade i ökat intresse på köpsidan och det tryckte upp priset under
veckan. Priskurvan passerar nu 30d MA underifrån och det är en tekniskt stark signal så det
finns kanske mer kraft i uppgången. Osäkerheten om när och hur ett ev Sve-Nor avtal om
tillkommande 18 TWh ska utformas bidrar till en generell osäkerhet om fortsättningen och det
märks i handeln som blir lite mer avvaktande. Kommande vecka ser kallare ut än normalt med
lite nederbörd och något mer vind. Omsättningen har varit lägre än tidigare veckor och strax
under normalen mest sannolikt beroende på vinterferier.
Stängningspriser med förändring från veckan innan; Spot 72 SEK (+4 SEK), M-17 72 SEK (+4
SEK), M-18 74 SEK (+5 SEK), M-19 68.5 SEK (+4.5 SEK), M-20 65 SEK (+1 SEK) samt M-21 65
SEK (+3 SEK). Uppskattad omsättning 600 000 elcertifikat.
Ansvariga mäklare: Peter Chudi 08-506 26 394, Jörgen Palm 08-506 26 393, Vanja Dillén Savcic
08-506 26 395.
SKM AB, Norrlandsgatan 22, SE-111 43 Stockholm, Sweden. Phone +46 8 506 26 370. www.skm.se