Ann-Solveig Sørensen Nei til EU konferanse

EØS avtalens betydning for
fiskeindustrien/ matindustrien
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
• 19 000 yrkesaktive medlemmer i 600 bedrifter totalt
• 3 000 medlemmer i fiskeindustrien
I motsetning til de fleste
andre bransjer i norsk
matindustri er sjømat industrien eksportretta.
Sjømateksporten i 2016
Det ble eksportert sjømat for 91,6 milliarder kr i 2016
– Totalt eksporteres det til 146 land
– 67 % av eksporten gikk til EU
• Polen og Danmark er de to største på videreforedling
• Frankrike, Tyskland og GB er størst på konsum
95 % av all sjømat vi produserer i Norge eksporteres og det
er store volumer:
• 1 million tonn laks og ørret ble eksportert i 2016
• 400 000 tonn torsk kan fanges i 2017
EØS avtalens betydning for næringsmiddelindustrien
•
NNN har landsmøtevedtak om Nei til EU medlemskap og Ja til EØS
•
EU er Norges viktigste handelspartner
•
Store deler av norsk industri er avhengig av handel med EU
•
RÅK-ordningen: Denne ordningen gjør det mulig for norsk
matindustri å konkurrere på like vilkår med EU-industrien
Fri flyt av arbeidskraft !
Sosial dumping- bidrar EØS avtalen til det?
Vil det kunne åpnes for tilgang på utenlands arbeidskraft
uten EØS avtalen?
Frihandelsavtale
Norge vil bli et 3. land, det vil få konsekvenser for
vareflyten mellom Norge og EU
Ressurskrevende å bygge opp et apparat for
grensekontroll
Brexit
Hvilken betydning vil det kunne få for Norge?
Vil dette være et gunstig tidspunkt for utmelding?
Norsk vetorett
Norge har vetorett mot enhver ny EØS-lov. Det følger av EØS-avtalens
artikkel 93 og artikkel 6 i Avtalen om EFTA-statenes faste komité.
Hvis ett EFTA-land sier nei, blir direktivet eller forordningen heller ikke
gjeldende.
Takk for oppmerksomheten
Ann-Solveig Sørensen
Forbundssekretær
Telefon: 92614685
[email protected]