palliative helsetjenester til den eldre, skrøpelige pasienten

FAGSEMINAR I PALLIASJON DEL I - 4 MAI 2017
PALLIATIVE HELSETJENESTER
TIL DEN ELDRE, SKRØPELIGE PASIENTEN
Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Drammen, Papirbredden I, rom A 2503
Kl. 09.00 – 09.10
Åpning v/ førsteamanuensis Beate Lie Sverre, HSN
Kl. 09.10 - 10.00
Fagfeltet palliasjon i et overordnet perspektiv v/ professor i sykepleie
Birgitta Andershed, NTNU Gjøvik/ Palliativt forskningscentrum, Ersta
Sköndal högskola
Kl. 10.00 - 10.20
Pause med kaffe og frukt
Kl. 10.20 - 12.15
Organisering av palliative helsetjenester til eldre skrøpelige pasienter
10.20-11.00
Telemark fylke v/overlege Ronny Dalene og kreftsykepleier Torunn
Haugstøl, Palliativ enhet, Sykehuset Telemark HF.
11.05-11.40
Drammen kommune v/palliasjonsykepleier Joanna Swistara og rådgiver
FOU Bjørg Landmark, Utviklingsenheten Skap Gode Dager
11.45-12.15
Kongsberg kommune v/fagsykepleier og koordinator Karin Johanne
Aaker, Skinnarberga helsehus
Kl. 12.15 - 13.00
Lunsj
Kl. 13.00 - 13.30
Hvordan oppleves den palliative helsetjenesten for eldre pasienter med
kreft og deres nærmeste familie? v/Doktorgradsstipendiat
/høgskolelektor Marianne Fjose, Høgskolen på Vestlandet
Kl. 13.30 - 14.00
Utfordringer i radiologi og erfaringer med ambulante røntgentjenester
for sykehjemspasienter v/ Doktorgradsstipendiat Elin Kjelle, HSN
Kl. 14.00 – 14.15
Pause
Kl. 14.15 - 14.45
Smertelindring og livsforlengende kreftbehandling – utfordringer
knyttet til strålebehandling av eldre skrøpelige v/seksjonsleder for
forskning - og utdanning ved medisinsk fysikk, Dr. Scient. Taran
Hellebust, Oslo Universitetssykehus
Kl. 14.45 – 15.00
Oppsummering, informasjon om fagseminar i palliasjon del II og
avslutning v/ Beate Lie Sverre, HSN
Påmelding:
Deltakeravgift:
Arrangør:
MELD DEG PÅ HER innen 20.04.17
400,- (inkludert lunsj/kaffe/frukt)
MASTER I GERIATRISK HELSEARBEID, HSN