butikksjef - Suldalsposten

Coop Marked Sand søker
BUTIKKSJEF
Coop Sørvest SA
er et medlemseid
samvirkeforetak
med mer enn
170 000 medlemmer.
Selskapet har nærmere 100 butikker
fordelt på Coops
forskjellige kjeder:
Obs! Hypermarked,
Obs! Bygg,
Extra, Coop Mega,
Coop Prix,
Coop Marked og
Coop Byggmix.
Vi ønsker en strukturert person med gode lederegenskaper, godt humør,
pågangsmot og som evner å skape suksess gjennom en operativ og motiverende
arbeidsform.
Viktige arbeidsoppgaver:
• Budsjett-, resultat-, og personalansvar
• Kostnads- og inntektsstyring
• Motivere ansatte for salg og
service – teambuilding
• Utvikle fagkunnskap og servicekvalitet
• Aktiv deltagelse i praktisk butikkarbeid
Ønskede kvalifikasjoner:
• Erfaring fra ledelse fortrinnsvis
i dagligvarebransjen
• Strukturert og effektiv arbeidsform,
stor arbeidskapasitet
• Evne til å iverksette nødvendige grep
for å drive god og lønnsom butikk
• Evne til å få ansatte og kunder til å
trives i et hektisk butikkmiljø
• Har evnen til å skape god lagånd og
vinnerteam.
Vi kan tilby:
• Konkurransedyktige betingelser
• Store muligheter til å påvirke
butikkens og din egen utvikling
Nærmere opplysninger om stillingen
fås ved henvendelse til
driftssjef Gunnar Vaksdal tlf. 943 96 207
eller personalkonsulent Ellen Myklebust
tlf. 482 03 751.
Skriftlig søknad sammen med
attester og vitnemål sendes til
[email protected]
innen 20. mars 2017.