Overføring av data mellom ulike system i LedSau

Dataoverføring
Lindholt Data
Ved Per Lindholt.
http//lindholtdata.no
[email protected]
625 96048
Hvorfor er dataoverføring viktig?
I tidligere tider da besetningene var 10 til 30 søyer
for de fleste var logistikk ikke viktig.
●
I dag, med til dels store besetninger er det viktig å
slippe å bære dyr.
●
●
Det er like viktig å holde oversikten.
●
Dette betinger god dataflyt.
Nøyaktighet er viktig for at oversikten skal
stemme.
●
●
Der det er mennesker gjøres der feil.
Led-Sau dataoverføringer
●
Overfører, henter data fra vekter
●
Sender data for sortering enkelte vekter
●
Leser data fra flere lesestaver.
Legger ut data til enkelte staver, inkludert skriptet
som utfører, programmet.
●
●
Leser og skriver data fra PDA
●
Legger over data og program til PDA.
Håndholdte enheter
●
Leser og skriver data til PDA via internett.
●
Leser skriver data til Android telefoner.
●
Sender/henter program til HHR3000 for
–Registrering
–Til
vekter
og fra utmark
–Fostertelling
–Paring
–Lamming
–Død,
påsatt slakt
Veier selv
Led-Sau veier selv direkte fra vektboks som kun
sender verdier.
Selve veiingen skjer på PC eller PDA.
●
Vektkasser bygges om fra klokke til veiecelle samt
panelantenne til lesing av nummer.
●
Via internett
●
Leser slaktedata direkte fra slakterienes slakteweb
●
Oppdaterer værkatalog vie nett.
●
Henter indekser fra Sauekontrollen.
●
Kan hente slaktedata fra Sauekontrollen
Henter posisjoner fra Telespors radiobjeller til
eget tilsynskart.
●
●
Eksporterer nummer til Telespor.
Brukeres ønsker i tillegg.