Organisasjonskart fmno 2015

Embetsledelse
Stab
Kommunikasjon
Helse og omsorg
Kommunal og
beredskap
Landbruk og
reindrift
Miljøvern
Oppvekst og
utdanning
Sosial og
vergemål
Administrasjon
Stab
Kommuneøkonomi
Areal og samfunn
Arealforvaltning
Vergemål
Seksjon IKT og
servicesenter
Beredskapsseksjon
Seksjon Mosjøen
Forurensning
Sosial og familie
Seksjon
HR og økonomi
Juridisk seksjon
Regional utvikling
Naturforvaltning
Seksjon reindrift
Seksjon
dokumentsenter
ePhorte driftsenter