Introduksjonskurs i kunst- og uttrykks metoder.

Introduksjonskurs i kunst- og uttrykks metoder.
Gjelder som forkurs til den nye videreutdanningen i Kunst- og Uttrykksmetoder i Coaching og Teamarbeid.
Dato: 31. mars - 2. april.
Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge. Campus Drammen
Pris: 2950
Leder:Gunnar Reinsborg
Kurset er åpent for alle som ønsker påfyll eller er nysgjerrig på bruk av
kunst- og uttrykksmetoder. Du vil få erfaring med bruk av kunst- og uttrykksmetoder med fokus på Expressive Arts in Transition (EXIT).
Dette kurset er for ledere, trenere, coacher, lærere, prosjektledere og koordinatorer som er interessert i å utvide sin verktøykasse for ledelse, coaching og
teamarbeid for å inkludere mer kreative og estetiske tilnærminger på jobb.
Kurset er spesielt relevant for er spesielt relevant for de som arbeider i helsevesenet, med utdanning, kommunikasjon, kunst institusjoner og miljøterapi.
EXIT er i ferd med å implementeres på skoler, helsestasjoner, arbeidstreningsprogrammer og flyktningmottak over hele landet.
Metodene brukes bl.a. til stabilisering etter traumatiske opplevelser og stresshåndtering for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger i introduksjonsprogrammet. Forskning på metodene brukt i EXIT har blitt gjennomført i regi
av NKVTS og implementering av EXIT i Nord-Norge har blitt gjennomført i
Regi av RVTS-Nord og NIKUT.
Det er obligatorisk med forkurs til den nye videreutdanningen i Kunst- og Uttrykksmetoder i Coaching og Teamarbeid (60 stp.) ved Høgskolen i SørøstNorge, Campus Drammen med oppstart juni 2017.
Tider:
fredag
lørdag
søndag
31. mars
1. april
2. april
kl. 11:00 - 19:00
kl. 10:00 - 18:00
kl. 10:00 - 17:00
Begrenset antall plasser
Påmelding Email: [email protected] - kopi til [email protected]
For mer info tlf: 92657502.