Framtidens elforsyning – Norden som leder innen fornybar

NTVA
Felles-seminar mellom IVA Vast og Norges Tekniske Vitenskapsakademi
Framtidens elforsyning – Norden som leder
innen fornybar energi.
Tid :
Onsdag 5. April kl. 17:00 – 19:00
Sted :
Svenske ambassadørens residens, Inkognitogaten 27, Oslo
•
•
•
•
Noen problemstillinger for seminaret
Gi et bilde av utfordringene og mulighetene for elsystemet i Norden, med særlig fokus på
Norge og Sverige.
Fungerer dagens markedsmodell i det framtidige el-markedet i Europa? Kan Norden bli det
grønne batteriet for Europa?
Hvilke krav stiller omstillingen til et mer vær-avhengig el-system, med stadig økende bidrag
fra sol og vind, til resten av el-systemet? Med el-system menes både produksjon, overføring
innen og mellom land, og mulig etterspørsels-fleksibilitet hos el-kundene.
Hvordan lagre energi i el-systemet?
Program:
17.00 – 17:15
Velkommen – Ministerråd Susann Nilsson, Sveriges ambassade
Innledning – Marianne Dicander IVA Väst & Hugo Parr NTVA
17:15 – 17:20
Moderator : Hugo Parr
17:20 – 17:40
Spesialrådgiver Jan Bråten – Statnett.
Status for det nordiske lednings-systemet i dag, og planene videre
framover. Utfordringer og muligheter, med variabel el-produksjon m.v.
17:40 – 18:00
Forskningsleder Michael Belsnes - Sintef Energi.
Norges muligheter for å bli et grønt batteri, hva sier forskningen, hvor
går veien videre?
100455-R7/
2(2)
18:00 – 18:20
Filip Johnsson, Professor, Energi och miljö – Chalmers
Professor Johnsson beskriver utmaningar och möjligheter med att möta
klimathotet – globalt, för Europa och för Norden.
18:20 – 18:40
Tomas Kåberger, professor, avd. för fysisk resursteori – Chalmers,
och ordförande i Japan renewable energy foundation. Generaldirektør för
Energimyndigheten 2008-2011.
Globala och lokala energiløsninger: vad är utmaningen?
18:40 – 19:00
Spørsmål fra salen til talerne.
19:00 – 20:00
Mingling med lett servering.
100455-R7/