Vedlegg 1 - Høringsinstanser

H øringsinstanser:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ACTIS
Akademikerne
AKAN
Akershus fylkeskommune
American Car Club of Norway
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Arbejdstilsynet
Arbets- och näringsministeriet
ATV-importørenes Forening
Aust-Agder fylkeskommune
Autobransjens Leverandørforening
Autodata
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
AVYO
Bilbransjens kurs- og kompetansesenter (BKK)
Bilimportørenes Landsforening
Bjørn Johansen
Brønnøysundregistrene
Buskerud fylkeskommune
Byggenæringens Landsforening
Danske Busvognmænd
Datatilsynet
Dekkimportørenes forening
Delta
Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT
Dignita
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Emergency Care
Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg
Fagforbundet
Fartskriver AS
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkseiendommen
Firehjuls Mopedenes Importør Forening
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbundet for Ledelse og Teknikk
Foreningen Byfolk Oslo Sentrum
Forlaget Bjørgu Anlegg/Transport
Forsvarets Kompetanesenter for Vognførerutdanning
Forsvarets Logistikkorganisasjon FLO
Forsvarsstaben
Frank Ove Eidem
Frie Bilimportørers Forening
Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Færdselsstyrelsen
Glass- og fasadeforeningen
Grønn Hverdag Miljøheimevernet
Hedmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Helse Sør-Øst RHF
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Henrik Jaeck
HMS-faglig forum
Hordaland fylkeskommune
HSH
Inputdata
Jan Haagensen
Jarl Tyldum
Jernbaneverket
Justitsministeriet Danmark
KGK Norge
Kjell Teige
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kommunenes Sentralforbund
Kommunikationsministeriet
Kongelig Norsk Automobilklub
Konkurransetilsynet
Kontrollert bilverksted Norge AS
KRIPOS
Kystverket
Kystverket
Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber
Landsorganisasjonen i Norge
Lastebileiernes Forening
Longyearbyen lokalstyre
MA - rusfri trafikk
Maskinentreprenørenes Forbund
Maskingrossistenes Forening
Motormännens Riksförbund
Motorsykkelimportørenes Forening
Møller
Møre og Romsdal fylkeskommune
NAF IKT
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
jan.olav.frants [email protected]
[email protected]
[email protected]
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
NFSOK
NHO Logistikk- og Transport
NHO Transport
NITO
NKI fjernundervisning
NMCU
NOKUT
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Automobil-forbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bilsportforbund
Norges Bilutleieforbund
Norges Caravanbransjeforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Lensmanns- og politilederlag
Norges Motorsportforbund
Norges Røde Kors
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Akkreditering
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Bobil og Caravan Club
Norsk Bobilforening
Norsk Elbilforening
Norsk Forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
Norsk Industri
Norsk institutt for luftforskning
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Motorklubb Drammen
Norsk Sidevogn Klubb
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Trafikkmedisinsk Forening
Norsk Transportarbeiderforbund
Norsk Transportarbeiderforbund v/Torbjørn Reigstad
Norsk Veteranvogn klubb
Norvegfinans
Näringsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Oppland fylkeskommune
Opplysningsrådet for Veitrafikken
PARAT
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Roger Grimstad
Petter Nilsen
Politidirektoratet
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Rogaland fylkeskommune
Sametinget
SINTEF
Sivilombudsmannen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] no
[email protected] no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Skolenes Landsforbund
Snøscooterimportørenes Forening
Sogn og Fjordane fylkeskommune
SOTIN
Standard Norge
Statens innkrevingssentral
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statstjenestemannsforbundet
STRO
Sysselmannen på Svalbard
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Teknologisk institutt
Telemark fylkeskommune
Tolldirektoratet
Tor Martin Aabol
Trafi Trafiksäkerhet Finland
Trafik- og Byggestyrelsen
Trafikkforsikringsforeningen
Transportministeriet Danmark
Transportstyrelsen v/ Patrik Sveder
Transportøkonomisk institutt
Troms fylkeskommune
Trygg Trafikk
UDI - Utlendingsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Vejdirektoratet Danmark
Vest-Agde fylkeskommuner
Vestfold fylkeskommune
Viking Redningstjeneste
Vinnueftirlit Rikisins
Yrkestrafikkforbundet
YS
Økokrim
Østfold fylkeskommune
Akademikerne
Akershus fylkeskommune
American Car Club of Norway
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Arbejdstilsynet
Arbets- och näringsministeriet
ATV-importørenes Forening
Aust-Agder fylkeskommune
Autobransjens Leverandørforening
Autodata
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
AVYO
Bilbransjens kurs- og kompetansesenter (BKK)
Bilimportørenes Landsforening
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]ag.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Bjørn Johansen
Brønnøysundregistrene
Buskerud fylkeskommune
Byggenæringens Landsforening
Danske Busvognmænd
Datatilsynet
Dekkimportørenes forening
Delta
Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Emergency Care
Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg
Fagforbundet
Fartskriver AS
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkseiendommen
Firehjuls Mopedenes Importør Forening
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbundet for Ledelse og Teknikk
Foreningen Byfolk Oslo Sentrum
Forlaget Bjørgu Anlegg/Transport
Forsvarets Kompetanesenter for Vognførerutdanning
Forsvarets Logistikkorganisasjon FLO
Forsvarsstaben
Frank Ove Eidem
Frie Bilimportørers Forening
Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Færdselsstyrelsen
Glass- og fasadeforeningen
Grønn Hverdag Miljøheimevernet
Hedmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Helse Sør-Øst RHF
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Henrik Jaeck
HMS-faglig forum
Hordaland fylkeskommune
HSH
Inputdata
Jan Haagensen
Jarl Tyldum
Jernbaneverket
Justitsministeriet Danmark
KGK Norge
Kjell Teige
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kommunenes Sentralforbund
Kommunikationsministeriet
Kongelig Norsk Automobilklub
Konkurransetilsynet
Kontrollert bilverksted Norge AS
KRIPOS
Kystverket
Kystverket
Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber
Landsorganisasjonen i Norge
Lastebileiernes Forening
Longyearbyen lokalstyre
Maskinentreprenørenes Forbund
Maskingrossistenes Forening
Motorførernes Avholdsforbund
Motormännens Riksförbund
Motorsykkelimportørenes Forening
Møller
Møre og Romsdal fylkeskommune
NAF IKT
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
NFSOK
NHO Logistikk- og Transport
NHO Transport
NITO
NKI fjernundervisning
NMCU
NOKUT
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Automobil-forbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bilsportforbund
Norges Bilutleieforbund
Norges Caravanbransjeforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Lensmanns- og politilederlag
Norges Motorsportforbund
Norges Røde Kors
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]sportarbeider.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
jan.olav.frants [email protected]
[email protected]
[email protected]
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Akkreditering
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Bobil og Caravan Club
Norsk Bobilforening
Norsk Elbilforening
Norsk Forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
Norsk Industri
Norsk institutt for luftforskning
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Motorklubb Drammen
Norsk Sidevogn Klubb
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Trafikkmedisinsk Forening
Norsk Transportarbeiderforbund
Norsk Transportarbeiderforbund v/Torbjørn Reigstad
Norsk Veteranvogn klubb
Norvegfinans
Näringsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Oppland fylkeskommune
Opplysningsrådet for Veitrafikken
PARAT
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] no
[email protected] no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Roger Grimstad
Petter Nilsen
Politidirektoratet
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Rogaland fylkeskommune
Sametinget
SINTEF
Sivilombudsmannen
Skolenes Landsforbund
Snøscooterimportørenes Forening
Sogn og Fjordane fylkeskommune
SOTIN
Statens innkrevingssentral
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statstjenestemannsforbundet
STRO
Sysselmannen på Svalbard
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Teknologisk institutt
Telemark fylkeskommune
Tolldirektoratet
Tor Martin Aabol
Trafi Trafiksäkerhet Finland
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Trafik- og Byggestyrelsen
Trafikkforsikringsforeningen
Transportministeriet Danmark
Transportstyrelsen v/ Patrik Sveder
Transportøkonomisk institutt
Troms fylkeskommune
Trygg Trafikk
UDI - Utlendingsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Vejdirektoratet Danmark
Vest-Agde fylkeskommuner
Vestfold fylkeskommune
Viking Redningstjeneste
Vinnueftirlit Rikisins
Yrkestrafikkforbundet
YS
Økokrim
Østfold fylkeskommune