Valgkomiteens innstilling 2017 til årsmøte 14. mars 2017 Styrets

Valgkomiteens innstilling 2017 til årsmøte 14. mars 2017
Styrets sammensetning:
Leder
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Kasserer
Karoline Høver-Hansen
Vegard Remfeldt
Eilert Torsnes
Arild Burud
Jørn Dahl
Ørjan Pedersen
Jan Yngve Magnussen
på valg i 2017 (tar gjenvalg)
på valg i 2018
på valg i 2018
på valg i 2017 (tar gjenvalg)
på valg i 2018 (stiller til valg som jaktleder)
ny (på valg i 2019)
på valg i 2017 (tar gjenvalg)
Utvalgslederne:
Baneutvalget Jan Marka
Jaktutvalget Rune Andersen
Jaktutvalget Jørn Dahl
Fiskeutvalget Trygve Solstad
Natur og Kommunekontakt Jan Erik Bakkerud
Valgkomiteen:
Audun Reiertsen
Rune Andersen (ny)
på valg i 2017 (tar gjenvalg)
på valg i 2017 (tar ikke gjenvalg)
ny (på valg i 2019)
på valg i 2017 (tar gjenvalg)
på valg i 2017 (tar gjenvalg)